Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Modelltågsnytt!
Nyhetssida för Tågsta Järnvägar där jag presenterar kortare nyheter och annan info om modelltågsverksamheten. Mer utförliggare info skrivs ibland på min blogg som finns här, med jämna mellanrum. På bloggen kan du välja kategorin "hobby" för att få fram alla mj-inlägg, om du vill. Utnyttja gärna delningsknapparna också. Det går även bra att kommentera inläggen om ni undrar något. Många aktuella bilder kan ses på Instagram. @martinj_55

Två lok bort och en ny vagn.

Två lok har utgått ur TJs fordonspark. Det handlar dels om dieselloket T44 samt det nyaste men ej godkända ångloket 36740. Båda loken har avyttrats. Samtidigt har en ny svensk postvagn i personvagnsutförande köpts in. Bild på vagnen kommer upp inom kort.

Lokparken minskas med ett diesellok.

Ledningen för Tågsta Järnvägar har beslutat att slopa dieselloket T44. Detta p.g.a att loket saknar trafikuppgifter i dagsläget och knappt körs förutom vid enstaka tillfällen. Vi ser därför att loket får komma till en ny ägare som har större nytta och användning av loket. Detta har inget att göra med den sedan tidigare slopade godstrafiken som ju skedde tidigare under hösten, då loket knappt användes under den tiden heller. Avyttringen kommer ske på Hjulmarknaden i Solnahallen den 30:e november.

Ny högerdel på Tågsta Järnvägar och lokservice!

Under gårdagen genomfördes en mindre invigning av tågbanans nya lokstall och nya utseendet på högra delen av banan, där det skett en hel del omdaningar senaste veckan. Bilder finns på Instagram och nya översiktsbilder har även tagits och kommer upp här på hemsidan inom kort. Dessa finns uppe nu.

Tidigare i veckan besöktes MJ-Hobbyexperten för lite rälsinköp och mitt gröna Rc-lok lämnades in igen för andra gången på kort tid för att försöka hitta anledningen till att det gnisslar i ena körriktningen. Prognosen att lyckas känns sådär men vi hoppas på det bästa.

Lokstall, bangård och spårjustering.

Tågsta Järnvägars nya lokstall är nu färdigställt och utplacerat på banan. I samband med detta skedde också en mindre justering av bangården och ny växelgata byggdes i högra änden som anpassades till nya lokstallet. Nu återstår en del arbete med kringområdet och sedan är det planerat för en liten invigning under nästa vecka.

I och med detta så kommer inte spår 3 på bangården användas för uppställning längre då spåret behövs som tillfartsspår till lokstallet. I stället kommer spår 4 på Tågsta Central att användas mer för uppställning av tåg. Bilder och filmklipp finns på Instargram.

Provkörning, lokstall och ombyggnad!

Mitt gröna Rc-lok hämtades hem från MJ-Hobbyexperten för några dagar sedan och provkörning skedde i fredags. Inga fel hade hittats enligt reparatören och vid provkörning under fredagen fortsatte gnisslandet, men som tidigare bara i ena riktningen vilket gör mig fundersam.

Som avslöjats på Instagram så kommer industriområdet på tågbanans högra del att avvecklas och ersättas av ett nytt lokstall som är ett väldigt efterlängtat objekt för modelltågsverksamheten. Mer info på tågbanans startsida och bygget av lokstallet kan följas på Instagram.

Punkten ovan innebär också en mindre förändring av utfarten från bangården, som kommer behöva flytta i sidled. Exakt hur detta kommer bli får vi se när lokstallet är klart och ska ut på banan. Dessutom kommer spår 4 på Tågsta Central troligtvis att få agera mer uppställningsspår framöver men exakt hur spåranvändningen ska bli får vi, som sagt, se när arbetet med högra delen är klart.

Ett lok tillbaka och ett annat är lämnat!

Vid dagens besök hos MJ-Hobbyexperten hämtades mitt gröna Rc-lok hem efter sitt servicbesök. Inga fel hittades så vi får se vid morgondagens provkörning om det stämmer. Samtidigt lämnades mitt orangea Rc-lok in i stället då det har strulat betydligt mer. Återstår att se om dom hittar något fel på det.

Inköp av nytt stort föremål till tågbanans högra del har också skett. Vad det handlar om avslöjas på Instagram under morgondagen.

Förändringar på gång.

Då mina tidigare planer på ombyggnad av bangården inte kunde genomföras p.g.a platsbrist så har nu en ny ide dykt upp som kommer innebära stora förändringar av tågbanans högra del. Det jag kan säga är att dagens industriområde kommer slopas och ersättas av något helt nytt som jag velat ha länge. Exakt vad det handlar om kommer avslöjas på Instagram i nästa vecka, om allt går som planerat. Detta innebär också att jag avvaktar med ny översiktsbild på banans startsida så länge.

Rc 2:an på service!

Vid besök hos MJ-Hobbyexperten tidigare i veckan lämnades mitt gröna Rc-lok in på service och kontroll då det gnisslar väldigt mycket när man kör med det, men lustigt nog bara åt ena hållet. Vi inväntar besked i fall dom hittar något fel på det.

Glöm inte att skriva en trevlig hälsning i gästboken innan du lämnar min station.

Godstrafiken slopad!

Det blev knappt 2 ½ år med återupptagen godstrafik, men tidigare i veckan avgick Tågsta Järnvägars sista godståg vilket innebär att godstrafiken nu är slopad för andra och sista gången. Samtliga godsvagnar förutom dom som ingår i Servicetåget kommer att avyttras vid lämpligt tillfälle. Bilder finns på Instagram, se länk ovan.

Körkontroller tillbaka!

Tidigare i veckan återkom mina körkontroller Mobile stations 3 efter sitt servicebesök hos Märklin i Tyskland. Nu återstår det att testa och se om dom fungerar som dom ska. Jag hoppas kunna göra det i nästa vecka.