Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Modelltågsnytt!
Nyhetssida för Tågsta Järnvägar, där det presenteras aktuella och kommande nyheter & händelser kring min mj-verksamhet. Längre inlägg skrivs på bloggen som finns här, där ni även kan välja kategorin "hobby" för att se alla mj-relaterade inlägg, och aktuella bilder publiceras på Instagram med jämna mellanrum. Kommentera gärna inläggen nedan om ni undrar något och utnyttja gärna delningsknapparna också. Kommentarer behöver godkännas av mig så dom syns inte direkt. Ha det bra.

Ställverk och övriga vinterprojekt!

Under gårdagen byggdes och sattes på plats, Tågsta centrals nya ställverkshus som går över spåren vid vänstra ut/infarten till Tågsta central. Byggnaden kommer senare att kompletteras med inredning och personal. Bilder finns på Instagram och Svenskt mj-forum. Se länkgalleriet.

Detta innebär att det bara återstår 1 punkt av 7 på vinterprojektlistan och det är nya musiker till festplatsen på campingen. När dom levereras är oklart i dagsläget så det är bara att avvakta och se helt enkelt.

Se bloggen för övriga statusuppdateringar kring dessa projekt.

Ha det bra.

Fler vinterprojekt.

På den ursprungliga listan över vinterprojekt fanns det fyra punkter men sedan har ytterliggare tre punkter tillkommit.

Punkt 5 innefattar dom analoga hålen, som dom kallas. Längs med skivans långsida finns det fyra gamla öppningar från tågbanans analoga tid. Där gick kablarna ner från dom gamla analoga transformatorerna. Dessa hål har länge stört mig och jag har velat åtgärda dom, vilket nu är påbörjat. I skrivande stund har dom två mittersta hålen "däckats över" med ny landskapsmatta och när det gäller dom två yttre hålen är tanken att ordna någon form av avloppsledning, stenröse eller liknande i dom.

Punkt 6 innebär inrättandet av en mindre återvinningscentral på ett litet outnyttjat grönområde vid morfars hus och detta beräknas kunna ordnas ganska omgående om allt går som tänkt.

Punk 7. Cykeldressin inkl dressinbod. Se bloggen för aktuell status.

För senaste statusuppdateringar kring alla vinterprojekt hänvisar jag till bloggen och senaste händelserna finns på Instagram och i viss mån Svenskt mj-forum. Se länksidan.

Ha det bra.

Postterminalen invigd.

Tidigare idag invigdes nya Tågsta postterminal. Ceremonin startade c:a kl. 13 och strax därefter avgick det första posttåget, som efter att ha gjort rundgång* på Tågsta central fortsatte mot Stockholm och Rosersbergs postterminal. :)

Terminalområdet kommer att kompletteras med mer detaljer vid senare tillfälle. Några bilder finns på Svenskt mj-forum och fler bilder/filmklipp finns på Instagram/Youtube.

*Loket flyttas till andra änden av vagnsettet.

Status på vinterprojekten!

Av dom tidigare nämnda vinterprojekten i föregående inlägg så är ett genomfört hittills och det handlar om målningen av tma-bilarna.

Av övriga projekt så pågår arbetet med den blivande postterminalen för fullt. En banhall med tak har tillkommit över lastspåren, plattformar håller på att fixas till och tillbehör köps in när det är möjligt. En ny byggnad för både posten & blåljusenheterna har tillkommit och försetts med skyltning och en lastkaj på ena kortsidan. Närmast fortsätter arbetet med lastplattformarna och att köpa in mer gods och figurer för miljön.

Se illustrationer till detta på Instagram eller Svenskt mj-forum.

Övriga projekt har inte påbörjats ännu.

Tågsta Järnvägar tackar alla för i år och välkomna tillbaka 2023.

Vinterns mj-projekt!

Det planeras en hel del på Tågsta Järnvägar under vintern.

Vinterprojekt 1: postterminalen.
Som tidigare nämnts ska banförrådet avvecklas och bli en postterminal i stället. Dagens lilla räddningstation tas bort och ersätts av en ny byggnad som kommer inrymma både räddningsstation & postkontor och en ny byggnad för detta ändamål är på gång.
Dagens godsplattform tas bort och ersätts med ny plattform för postlastning och den ska även få ett tak över sig. Då någon byggnad troligtvis inte passar in bredvid lokstallet så är planen att göra en form av banhall i stället med stort tak över spåren som sedan eventuellt kan kompletteras med annat. Ett tak är beställt och vi får se om det passar.
Minst en av dagens arbetsbodar är tänkt att behållas som någon form av raststuga för postpersonalen.
Gångbron kommer tas bort då den är i vägen för det kommande arbetet. Den kommer antingen att flyttas till någon annan del av banan och lyckas inte det kommer den slopas, tyvärr.

Vinterprojekt 2: målning av tma-bilar.
Mina egengjorda tma-bilar kommer få lite kompletterande målning kring hjulen, bakre delen på skåpet samt nederst på fronten. Detta projekt är genomfört.

Vinterprojekt 3: orkestern på festplatsen.
Jag planerar att byta ut musikerna och scenen på den lilla festplatsen vid campingen då jag känner att det är dags för förnyelse där. Delen som ska bli nya scenen finns redan och nya musiker är beställda i form av ett rockband.

Vinterprojekt 4: ställverkshus. Detta projekt är ej beslutat utan just nu på idestadiet.
Jag hade tidigare ett litet ställverkstorn som jag fick avyttra p.g.a brist på lämplig plats, men jag har inte övergivit tankarna på ett nytt ställverk. Tanken är att eventuellt införskaffa ett större ställverkshus som går över spåren, ungefär som en gångbro. Utrymmet är inte det bästa för detta projekt men huruvida det blir av får vi se i början på nästa år.

Illustration med bilder kan ses på Instagram och Svenskt mj-forum.

Avveckling av banavdelningen och kommande postterminal!

Sedan tidigare har jag planerat att slopa min banavdelning och dess arbetståg för att fokusera helt på persontrafiken. Ett undantag är posttåget men mer om posten i nästa stycke.
Avvecklingen av banavdelningen pågår just nu och kran- & flakvagnar säljs på Tradera. Några vagnar är redan sålda och resten läggs ut idag och i nästa vecka.

Tanken är sedan att göra om banförrådet till någon form av postterminal. I detta har jag även blandat in räddningsstationen som ju ligger strax intill. Den börjar kännas lite liten och tanken är därför att byta ut den och då har jag också fått iden att köpa in en ny byggnad som inrymmer både räddningsstation och postkontor. Då platsbrist råder i vanlig ordning så har jag inte hittat någon passande byggnad ännu men jag letar på.
Planeringen för detta pågår men själva arbetet kommer starta senare i vinter.

Plattformar, postvagnar och förändringar av banförrådet.

I början av denna vecka så fick även Tågby station en ny plattform med normal bredd så nu kan alla svenska tåg gå hinderfritt på banan igen.

För några dagar sedan levererades två nya gula postvagnar till verksamheten. Vagnarna inköptes på Tradera och har blivit ommålade och dekalerade av säljaren. Han gör ett bra jobb. Bilder finns på Instagram.

I övrigt så blir det mer förändringar på banan. När vi ändå är inne på postvagnar så har nya planer dykt upp om att göra om banförrådet till en postterminal. Tanken är alltså att det ska bli ett nytt mindre posthus, plattformen med gods byts ut till en ny serviceplattform av något slag för lastning av post och paket. Banförrådets bodar m.m. flyttas troligtvis till bortre långväggen. Detta innebär även att gångbron eventuellt måste tas bort då den hindrar trafiklösningar i området. Jag hoppas kunna hitta en ny plats för den men just nu ser det mörkt ut.
En annan del gäller mina arbetståg som inte fyller någon funktion utan mest står på sina spår och sällan gör någon nytta så jag vill kunna utnyttja dessa spår bättre och således slopa arbetstågen, då dom knappt körs i alla fall.

Bilder och info kring detta finns på Instagram och svenskt mj forum. Jag har även flera nya inlägg på bloggen om bl a utrymme för mj-hobbyn.

Nya plattformar.

Under gårdagen besöktes både MJ-Hobbyexperten och Trainshop. Inköp gjordes av plattformar, figurer och taxibilar.

Idag har en ny plattform byggts som ersatte den tidigare plattformen med tak mellan spår 1 & 2 på Tågsta Central. Anledningen till bytet var för att den tidigare plattformen var för bred så alla tåg gick inte hinderfritt, vilket dom gör nu.

Även plattformen på min andra station Tågby kommer bytas ut inom kort, vilket nu är gjort. Bilder finns på Instagram och Svenskt mj-forum.

Skylttillverkning klar.

Tillverkningen av nya skyltar som nämndes i föregående inlägg är nu genomförd. Det handlar alltså dels om Tågsta Centrals stationshus som fått sina svartvita skyltar utbytta mot blågula, för att få lite mer färg på sig.
Den andra byggnaden som fått nya skyltar i samma färger är livsmedelsbutiken, men där handlar det inte bara om skyltbyte utan även om namnbyte. Den var ju tidigare en ICA-butik men har nu bytt till MJ:s Livs och alla kunder, nya som gamla, är välkomna dit. Dock blev skyltarna lite små trots att jag använde mallarna från dom tidigare ICA-skyltarna så det känns lite lustigt. Får se om jag gör om skyltarna senare.

Bilder finns på Instagram och svenskt mj-forum.

Skylttillverkning pågår.

Sommar och lågsäsong för mj-hobbyn, men lite händer ändå.

Just nu håller jag på med lite tillverkning av nya skyltar till bl a Tågsta Centralstation. Stationshuset har idag svartvita skyltar vilket jag tycker är lite trist så nu kommer dessa att bytas ut till blåa skyltar med gul text så dom blir lite mer färggranna. Ännu en byggnad kommer få nya skyltar i samma utförande men vilken det blir återkommer jag till.

Fler tma-bilar till Tågsta.

Tågsta vägassistans har utökat fordonsparken med ännu en tma-bil vilket innebär att man nu har två st skyddsbilar för att skydda olyckor, vägarbeten och andra som behöver skydd längs med vägarna. Även denna gång är det en brandbil som blivit gul. Bilder finns på Instagram och Svenskt mj-forum > Tågsta Järnvägar.

Ha det bra.

Brandbil > TMA-bil

Ett nytt projekt har påbörjats som handlar om att göra om en brandbil till en s.k. TMA/skyddsbil.

Har fått upp ögonen för TMA-bilar sedan Vägens Hjältar började sändas på femman men då denna typ av fordon inte tycks finnas i modell så tänkte jag försöka göra en egen. Det svåraste blir det själva skyddet, alltså krockkudden baktill som ska kunna fällas upp/ner, men det kommer vara permanent nerfällt.
I skrivande stund har blåljus & stegutrustning plockats bort och en krockkudde har tillverkats. Nästa steg är ommålning från rött till gult/orange vilket kommer ske i nästa vecka. Bilder finns på Instagram & Svenskt mj-forum.

Detta projekt är nu färdigställt. Se Instagram eller Svenskt mj-forum.

Nya plattformar & arbetsvagn.

Förnyelsen av Tågsta Järnvägar hade egentligen nått sitt slut men som nämndes i föregående inlägg så har ett antal nya plattformar beställts och nu kommit. Dom nya plattformarna är högre än dom nuvarande för att bättre passa höjden för c-rälsen. I skrivande stund så har en av Tågsta centrals plattformar bytts ut och under nästa vecka kommer arbetet med den andra nya plattformen att påbörjas, och den kommer sedan att ersätta Tågbys plattform så att båda stationerna får en ny plattform vardera.
Senare kommer eventuellt flera satser att köpas in så att även Tågstas andra plattform kan bytas ut. En liten nackdel är att dom nya plattformarna är några millimeter bredare upptill jämfört med dom äldre, vilket är en liten miss från tillverkaren Kibri, och det
 gör att vissa utstickande vagnsdelar skrapar i plattformskanten så det får jag arbeta vidare med.

Det har även levererats en ny vagn till arbetståget och det handlar då om en flakvagn med påmonterad grävmaskin för att kunna lasta i och ur grus eller den last man har. Den ersätter en tidigare flakvagn i arbetståget. Arbetsvagnen kommer läggas in i fordonsförteckningen inom kort. Finns nu där.

Bilder och mer info finns på Instagram.

Nya plattformar på gång samt försäljning av några äldre byggnader.

Nya plattformar, Kibri 39549, har beställts till tågbanan. Skillnaden mot nuvarande plattformar är att dom nya kommer bli, nästan, dubbelt så höga vilket förbättrar höjdavståndet mellan plattformar och spår som råder idag. Aktuell beställning täcker inte alla nuvarande plattformar men om det blir lyckat kan fler nya plattformar komma att beställas.

Jag har även nyligen avyttrat gamla matbutiken, macken och ställverkstornet. Ställverket var tänkt att behållas men då jag inte hittade någon lämplig plats för det så var det bättre att det kom till en ny ägare.

Banjustering och översikter.

Under gårdagen genomfördes en mindre banjustering vid vänstra utfarten på Tågsta Central. Växlarna 2 & 3 byttes ut och själva växelförbindelsen bytte riktning då detta ansågs ge bättre körmöjligheter ut från Tågsta central.

Det har även lagts till nya översiktsbilder dels på tågbanans startsida samt på dess separata bildsida för översiktsbilder här på sidan

Tidigare i veckan togs campingens grillplats bort och ett antal husvagnar flyttades till andra ställen på campingen. Den tidigare grillplatsen har övertagits av festplatsen som tidigare låg intill den gamla matbutiken i nedre högra hörnet, men som inte fick plats efter att hamburgerrestaurangen flyttat dit.

Banombyggnad

En mindre banombyggnad har skett.

Spår 1 på huvudstationen Tågsta Central har rivits och alla stations- & räddningsbyggnader har flyttats mot spår 2 som blivit nya spår 1. Ett antal växlar och nya växelförbindelser har tillkommit i båda ändar på stationen.

Delar av bangården har rivits och återställts i en lite annan tappning. Uppställningsspåren för servicetågen har förlängts något för att ge dessa lite mer utrymme.

En ny spårplan finns nu på tågbanans startsida här på hemsidan och lite senare kommer även nya översiktsbilder. Bilder från senaste ombyggnaden finns på Svenskt mj-forum och Instagram. Se länkgalleriet.

Borttagning och förlängning.

En nygammal ide har blivit aktuell igen och det handlar om att plocka bort spår 1 på huvudstationen Tågsta Central då jag känner att det inte behövs fyra spår på stationen utan räcker med tre. Anledningen till detta nu är för att kunna förlänga servicetågens uppställningsspår på bangården som är väldigt korta idag.
Borttagning av spår 1 samt flytt av alla räddnings- & stationsbyggnader till spår 2 som då blir nya spår 1 skulle ge en möjligt till förlängning av nämnda uppställningsspår. Utredning pågår just nu där för- & nackdelar vägs mot varandra.
Egentligen var ju tanken nu att ordna en ny plats för festplatsen och närmast till hands var att ersätta grillplatsen på campingen men detta projekt flyttas till sidospåret så länge och det ovan prioriteras nu före.
Illustration med bilder finns på Instagram och Svenskt mj-forum. Se länkgalleriet.

Matbutik, pommesstånd och restaurang.

I dag var det premiär för min nya ICA butik som nu är färdigställd och på plats på banan. Matbutiken övertog hamburgerrestaurangens plats på banan och den har i sin tur nyöppnat på den gamla matbutikens plats i nedre högra hörnet. Mitt nya pommesstånd har också öppnat intill ICA:s parkering mellan matbutiken och busstationen. Några bilder finns på tågbanans bildsidor här på hemsidan och fler bilder finns på Svenskt mj-forum, Tågsta Järnvägar, samt Instagram.

Välkomna att besöka verksamheterna i Tågsta och ha det bra.

Rälsbussläp och matbutik.

Sedan några dagar tillbaka har mitt tyska rälsbusståg utökats från två till tre vagnar genom inköp av ett nytt rälsbussläp. Sedan tidigare har det också tillkommit ett antal nya postvagnar i två olika utföranden. Bilder finns i fordonsförteckningen.

Min nya matbutik är nu ihopbyggd men inte riktigt helt klar. Själva byggnaden är färdig men det återstår lite detaljer i form av butiksskyltar* samt lite kunder & inredning. Bilder finns på Instagram och Svenskt mj-forum.

*Skyltar m.m. är nu ordnade och matbutiken är därmed klar och planerad invigning beräknas ske på onsdag 19/1.

Tjuvstart för januariprojekten.

Som jag skrivit om i föregående inlägg så har jag köpt in två nya byggnader i form av en matbutik och ett pommesstånd. Båda dessa var tänkta som projekt för januari 2022 och alltså påbörjas i nästa vecka, men jag kunde inte hålla mig så jag satte ihop pommesståndet redan denna vecka. Detta berodde dels på att jag hade brist på sysselsättning och dels på att det var en liten byggnad så den gick snabbt att få ihop under en halv dag. Bild finns på Instagram om ni är intresserade.

Matbutiken däremot kommer påbörjas i nästa vecka och var pommesståndet ska stå är oklart i dagsläget men det löser jag när nya matbutiken är byggd och utplacerad på banan.