Modelltågsnytt!
En nyhetsblogg som innehåller korta notiser om tågbanan och min modelljärnvägsverksamhet
i övrigt. Mer utförliggare nyheter skrivs på min vanliga blogg som återfinns här.

Det går bra att kommentera inläggen nedan om ni undrar något.

Nya godsvagnar och bilder!

Tre st flakvagnar, Mä 4423, som övertagits efter morfar har nu efter smörjning och provkörning införlivats i TJ:s vagnpark. En övertagen tankvagn ingår också numera i hjälptåget. Några nya översiktsbilder har lagts till.

Uppställningsspår och husfasad har tillkommit.

Ett kort uppställningsspår har tillkommit i vänstra änden av spår fyra på Tågsta Central tidigare i veckan. Se spårplanen på tågbanans startsida. Ytterligare en husfasad har nyligen tillkommit längs med väggen vid Tågby station. Det är således två husfasader nu. En till kommer troligtvis köpas in senare.

Nya kurvväxlar i banan!

Tidigare i veckan inlades två nya kurvväxlar, från morfars övertagna räls, i högra kurvan. Detta innebär att tågen nu kan köra direkt från bangården till den ytterslingan på samma sätt som dom kan köra direkt från ytterslingan till bangården via dom existerande kurvväxlarna i vänstra kurvan. Detta förbättrar spåranvändningen på tågbanan då man inte behöver ha lediga spår på stationen vid körning mellan ytterslingan och bangården.

Nya fordon efter Morfar!

Ett flertal nya lok och vagnar har övertagits efter min nyligen bortgågne morfar. En del kommer eventuellt bli trafikfordon på TJ och resterande fordon kommer avyttras. Detta bestäms senare under sommaren.

Husfasad på plats!

En husfasad har köpts in och placerats längs med väggen vid Tågby station. Troligtvis kommer ytterliggare 1-2 husfasader att köpas in inom kort. Bilder finns under bildsidorna.

Nya vagnar till vagnparken!

Några av morfars gamla vagnar har införlivats i TJ:s vagnpark.

Nya godsvagnar och återupptagen godstrafik!

Under gårdagen inköptes ytterligare två nya godsvagnar, Mä 4430, som komplettering till den tidigare inköpta vagnen av samma typ. Samma dag var det nypremiär för godstrafik på Tågsta Järnvägar vilket inte körts på minst tio år. Denna nya godstrafik handlar främst om att köra skrottransporter till återvinningsstationen. Huruvida det blir mer godstrafik på banan blir en senare fråga. Då det råder brist på spår för detta ändamål finns inga planer på vidare utökning idag.

Ny godsvagn inköpt!

Under gårdagen togs första steget mot återinförande av godståg på TJ då en ny godsvagn, MÄ 4430, inköptes. Två vagnar till av samma typ kommer köpas in senare.

Tågbanenytt > Modelltågsnytt

Nyhetsbloggen byter namn från Tågbanenytt till Modelltågsnytt då jag tycker det namnet låter lite bättre.

Nya och nedkortade spår.

Efter en längre tids utredning om placering av nytt uppställningsspår och tre utredda platser för detta har det nya spåret nu tillkommit.
Spåret har placerats vid skrotgården och fått nummer fem. Det tidigare skrotspåret har fått nummer fyra.
Uppställningsspåret vid Tågsta central har kortats ned något och fått nummer 1b varav övrig del vid plattformarna benämns 1a.
Se spårplan på tågbanans startsida.