Modelltågsnytt!
En nyhetsblogg som innehåller korta notiser om min mj-verksamhet.
Mer utförliggare nyheter skrivs på min vanliga blogg som återfinns här.

Det går bra att kommentera inläggen nedan om ni undrar något.

Nytt lok till TJ, T44.

Ett nytt lok har tagits i trafik hos Tågsta Järnvägar. Det handlar om ett svenskt diesellok littera T44 från Green Cargo. Loket premiärkördes 171024 med godkänt resultat och är nu införlivat i TJ:s fordonspark. Se bild under fordonsförteckningen.

Trafikpremiär för övertagna DB ellok.

Två av dom tyska s.k. Traxxloken som övertogs efter morfar har nu gjort sin trafikpremiär på TJ. Tyvärr började det med lite koppelproblem och urspårning men efter lite arbete och justeringar kunde trafiken starta på allvar. Bilder finns på bildsidan.

Nya lok till TJ.

Under gårdagen provkördes fem av morfars nyare ellok för kontroll och utvärdering. Efteråt beslutades att två av loken kommer införlivas i min fordonspark och dom övriga tre kommer avyttras vid senare tillfälle. Bild kommer upp i fordonsförteckningen inom kort. Bild finns uppe nu.

Underhåll och nya personvagnar!

I torsdags genomfördes årlig översyn av TJ:s samtliga driftfordon. Smörjning skedde och en del motorkol byttes. Alla tåg fanns ute på banan vilket gjorde att det tidvis blev lite trångt. En mindre olycka inträffade när ett tåg körde in i ett annat då ansvarig tågklarerare missat att kolla så linjen var fri. Inga skador uppstod dock och verksamheten kunde fortsätta enligt plan.

Vagnparken har även utökats med två tvåvåningsvagnar från morfar. Manövervagnen var tyärr trasig och kommer därför att skrotas.

Nya godsvagnar och bilder!

Tre st flakvagnar, Mä 4423, som övertagits efter morfar har nu efter smörjning och provkörning införlivats i TJ:s vagnpark. En övertagen tankvagn ingår också numera i hjälptåget. Några nya översiktsbilder har lagts till.

Uppställningsspår och husfasad har tillkommit.

Ett kort uppställningsspår har tillkommit i vänstra änden av spår fyra på Tågsta Central tidigare i veckan. Se spårplanen på tågbanans startsida. Ytterligare en husfasad har nyligen tillkommit längs med väggen vid Tågby station. Det är således två husfasader nu. En till kommer troligtvis köpas in senare.

Nya kurvväxlar i banan!

Tidigare i veckan inlades två nya kurvväxlar, från morfars övertagna räls, i högra kurvan. Detta innebär att tågen nu kan köra direkt från bangården till ytterslingan på samma sätt som dom kan köra direkt från ytterslingan till bangården via dom existerande kurvväxlarna i vänstra kurvan. Detta förbättrar spåranvändningen på tågbanan då man inte behöver ha lediga spår på stationen vid körning mellan ytterslingan och bangården.

Nya fordon efter Morfar!

Ett flertal nya lok och vagnar har övertagits efter min nyligen bortgågne morfar. En liten del kommer bli trafikfordon på TJ och resterande fordon kommer avyttras. Detta bestäms senare under sommaren.

Husfasad på plats!

En husfasad har köpts in och placerats längs med väggen vid Tågby station. Troligtvis kommer ytterliggare 1-2 husfasader att köpas in inom kort. Bilder finns under bildsidorna.

Nya vagnar till vagnparken!

Några av morfars gamla vagnar har införlivats i TJ:s vagnpark.