Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Modelltågsnytt!
Nyhetssida för Tågsta Järnvägar, där det presenteras aktuella och kommande nyheter & händelser kring min mj-verksamhet. Längre inlägg skrivs på bloggen som finns här, där ni även kan välja kategorin "hobby" för att se alla mj-relaterade inlägg, och aktuella bilder publiceras på Instagram med jämna mellanrum. Kommentera gärna inläggen nedan om ni undrar något. Kommentarer behöver godkännas av mig så dom syns inte direkt. Ha det bra.

Rälsbussens återkomst.

Mitt rälsbusståg är nu hemma igen efter sin, enligt mig, onödiga resa till Tyskland. Som sagt så ska man inte behöva skicka ett tåg genom halva Europa bara för att byta slirskydd. Det måste ni hålla med om eller hur?
Nu blir det lite provkörning med tåget och sedan stoppas tåget undan och kommer bara plockas fram vid vissa tillfällen framöver. Lite synd när det var ett av mina favorittåg men jag kunde inte föreställa mig att det skulle vara halvt omöjligt att jobba med så tåget läggs lite åt sidan tills vidare.

Bilder & film finns på Instagram.

Sommartåg och väktare!

Även om verksamheten har gått lite på sparlåga under sommaren, i alla fall trafikmässigt, så har det hänt en del som ni främst kan se på Instagram.

Dom senaste projekten innefattar bl a några nya flakvagnar som köpts in via Tradera, men det handlar inte om återupptagen godstrafik utan om persontrafik. Vagnarna har byggts på med staket, bord & stolar och bildar därmed ett sommartåg, med öppna sommarvagnar. Det är i dagsläget tre st vagnar men ska kompletteras med en fjärde vagn så snart som möjligt och denna ska då bli en barvagn. Komplettering är utförd.

Idag genomfördes ett bilprojekt, Jag har nyligen köpt in några nya bilar som har gjorts om till väktarbilar. Tyvärr hade jag inga vaktbolagsdekaler utan fick improvisera fram ett eget vaktbolag med hjälp av dom dekalark jag hade vilket blev helt okej. Bilarna fick även varningsljusramper på taket och lite dekorränder nedertill.

Bilder finns på Instagram och en redogörelse, inkl bilder, över dessa arbeten finns på bloggen. Dom nya vagnarna ska även införlivas i fordonsförteckningen här på hemsidan så snart som möjligt.

Mitt rälsbusståg befinner sig ännu i Tyskland för den "enkla" åtgärden att byta slirskydd vilket man borde kunna göra enkelt hemma men inte i detta fall.

Torg och rälsbuss!

Nu under sommarens lågsäsong görs endast mindre pyssel på banan samt motionering av fordon med jämna mellanrum.

En del arbeten har skett med bl a stationstorget i form av nytt staket, ny försäljare, staketet närmast spåren ersattes av en reklamvägg, lite nya figurer, en ny biljettautomat och en reklamskylt som tagits bort. Reklamskyltens grund har sedan blivit en scen för några musiker.
Annat mindre pyssel sker också och jag hänvisar till Instagram för senaste nytt och där finns även bilder.

En annan sak som jag trodde skulle bli lätt men som tydligen var halvt omöjlig var att byta slirskydd och göra en motorkontroll på rälsbussen. Dess manual innehöll en hel sida med instruktioner vilket gjorde att jag valde att lämna in tåget hos MJ-Hobbyexperten men det visade sig vara för krångligt även för dom så tåget skickades till Märklin och tillverkaren själv måste väl kunna fixa sina egna produkter utan problem, eller? Men nej, det blev problematiskt även för dom och dessutom så ville dom ha 750:- för att göra jobbet.
Att byta slirskydd borde ju vara en enkel sak som man ska kunna göra hemma utan större problem, men inte med detta fordon tydligen. Man kan verkligen undra hur Märklin tänkte när dom konstruerade detta fordon när det tycks vara så svårt att göra arbeten på den, även för dom själva.

Ha det bra.

Campingkiosken uppgraderad.

Idag genomfördes en liten uppgradering av kiosken/gatuköket på Tågsta sunshine camping, eller snarare runt omkring om man ska vara korrekt.

Tidigare stod kiosken direkt på gräset men nu fick den en ny grund och detta kompletterades även med nya bord/stolar, staket, sittgrupp, papperskorgar och brevlåda. Slutligen tillkom det lite kunder också. Det enda som inte gjordes om var skyltningen utan den blev bara "renoverad" och återställd. Jag planerar dock att komplettera med lite ny skyltning senare, så vi får se vad det blir. Bilder finns på Instagram.

Lite kompletterande skyltning i form av av stolpe med infomärke har tillkommit.

Ha det bra.

Bangårdsutbyggnad.

Under gårdagen fick jag ett ryck och började planera en mindre bangårdsutbyggnad på tågbanan.

Jag genomförde en förlängning av spår 5 som går till postterminalen, som fick en ny anslutning vid infartsspåren på bangården. Den gamla spåranslutningen behölls dock för att möjliggöra fler tågvägar men enkelväxeln som delade på postspåren byttes ut mot en engelsman, alltså dubbel korsningsväxel så man kan använda båda tågvägarna vi behov.

Nya översikstbilder och ny spårplan har lagts upp här på hemsidan och övriga detaljbilder från arbetet finns på Instagram och på Svenskt mj forum.

Inrett ställverk och rälsbuss på service.

Det nya ställverkshuset var ju en punkt på den tidigare vinterprojektlistan. Nu har ställverket försetts med inredning och personal och kan därmed tas i bruk på "riktigt". Det kändes också som det blev lite mer levande nu än innan när det bara var ett stort tomt rum invändigt. Bilder finns på Svenskt mj-forum och Instagram.

I övrigt kommer det inte ske så mycket mer större saker den närmaste tiden för det finns ingen plats ändå, utan det blir mest småsaker och sådant som behöver fixas och motionering av tågen.

I samband med mitt besök hos MJ-Hobbyexperten under gårdagen lämnade jag även in mitt rälsbusståg för service och byte av slirskydd. Den sistnämnda punkten borde egentligen kunna skötas hemma men i detta fall skulle det bli ett ganska avancerat jobb så jag valde att överlåta det till mer kunniga personer.

Sista punkten avbockad.

Under gårdagen levererades ett antal nya figurer och fordon till mj-verksamheten. Bland dessa fanns den nya orkestern till festplatsen vid campingen. Dessa är nu på plats och detta innebär således att sista punkten på vinterprojektlistan är avklarad.

Detta får också signalera slutet på det stora förändringsarbete som pågått på banan i c:a tre års tid så idag ser banan helt annorlunda ut jämfört med om man går tillbaka några år i tiden. Bilder finns på Instagram.

Näst på tur är inredningen till ställverkshuset så det väntar jag på just nu.

Bangårdsjustering och presentationsfilm.

Tidigare under denna vecka gjordes en mindre justering av bangården som innefattade en ny växelförbindelse mellan spår 3 & 4 framför lokstallet för att man ska kunna köra direkt mellan detta och uppställda vagnar. Detta innebar dels att antalet växlar utökades från 21 till 22 st samt att en 3-vägsväxel återkom i banan igen.

Under veckan fotograferades också samtliga trafiktåg på tågbanan inför en ny presentationsfilm i bildform som nu har publicerats på Youtube. Tyvärr fotades alla tåg lodrätt istället för vågrätt så bilderna tar inte upp hela bilden men det får vara så helt enkelt. Länk till min youtubekanal finns i länkgalleriet eller gå in på youtube och sök på Tågsta Järnvägar.

Ha det bra.

Ställverk och övriga vinterprojekt!

Under gårdagen byggdes och sattes på plats, Tågsta centrals nya ställverkshus som går över spåren vid vänstra ut/infarten till Tågsta central. Byggnaden kommer senare att kompletteras med inredning och personal. Bilder finns på Instagram och Svenskt mj-forum. Se länkgalleriet.

Detta innebär att det bara återstår 1 punkt av 7 på vinterprojektlistan och det är nya musiker till festplatsen på campingen. När dom levereras är oklart i dagsläget så det är bara att avvakta och se helt enkelt.

Se bloggen för övriga statusuppdateringar kring dessa projekt.

Ha det bra.

Fler vinterprojekt.

På den ursprungliga listan över vinterprojekt fanns det fyra punkter men sedan har ytterliggare tre punkter tillkommit.

Punkt 5 innefattar dom analoga hålen, som dom kallas. Längs med skivans långsida finns det fyra gamla öppningar från tågbanans analoga tid. Där gick kablarna ner från dom gamla analoga transformatorerna. Dessa hål har länge stört mig och jag har velat åtgärda dom, vilket nu är påbörjat. I skrivande stund har dom två mittersta hålen "däckats över" med ny landskapsmatta och när det gäller dom två yttre hålen är tanken att ordna någon form av avloppsledning, stenröse eller liknande i dom.

Punkt 6 innebär inrättandet av en mindre återvinningscentral på ett litet outnyttjat grönområde vid morfars hus och detta beräknas kunna ordnas ganska omgående om allt går som tänkt.

Punk 7. Cykeldressin inkl dressinbod. Se bloggen för aktuell status.

För senaste statusuppdateringar kring alla vinterprojekt hänvisar jag till bloggen och senaste händelserna finns på Instagram och i viss mån Svenskt mj-forum. Se länksidan.

Ha det bra.

Postterminalen invigd.

Tidigare idag invigdes nya Tågsta postterminal. Ceremonin startade c:a kl. 13 och strax därefter avgick det första posttåget, som efter att ha gjort rundgång* på Tågsta central fortsatte mot Stockholm och Rosersbergs postterminal. :)

Terminalområdet kommer att kompletteras med mer detaljer vid senare tillfälle. Några bilder finns på Svenskt mj-forum och fler bilder/filmklipp finns på Instagram/Youtube.

*Loket flyttas till andra änden av vagnsettet.

Status på vinterprojekten!

Av dom tidigare nämnda vinterprojekten i föregående inlägg så är ett genomfört hittills och det handlar om målningen av tma-bilarna.

Av övriga projekt så pågår arbetet med den blivande postterminalen för fullt. En banhall med tak har tillkommit över lastspåren, plattformar håller på att fixas till och tillbehör köps in när det är möjligt. En ny byggnad för både posten & blåljusenheterna har tillkommit och försetts med skyltning och en lastkaj på ena kortsidan. Närmast fortsätter arbetet med lastplattformarna och att köpa in mer gods och figurer för miljön.

Se illustrationer till detta på Instagram eller Svenskt mj-forum.

Övriga projekt har inte påbörjats ännu.

Tågsta Järnvägar tackar alla för i år och välkomna tillbaka 2023.

Vinterns mj-projekt!

Det planeras en hel del på Tågsta Järnvägar under vintern.

Vinterprojekt 1: postterminalen.
Som tidigare nämnts ska banförrådet avvecklas och bli en postterminal i stället. Dagens lilla räddningstation tas bort och ersätts av en ny byggnad som kommer inrymma både räddningsstation & postkontor och en ny byggnad för detta ändamål är på gång.
Dagens godsplattform tas bort och ersätts med ny plattform för postlastning och den ska även få ett tak över sig. Då någon byggnad troligtvis inte passar in bredvid lokstallet så är planen att göra en form av banhall i stället med stort tak över spåren som sedan eventuellt kan kompletteras med annat. Ett tak är beställt och vi får se om det passar.
Minst en av dagens arbetsbodar är tänkt att behållas som någon form av raststuga för postpersonalen.
Gångbron kommer tas bort då den är i vägen för det kommande arbetet. Den kommer antingen att flyttas till någon annan del av banan och lyckas inte det kommer den slopas, tyvärr.

Vinterprojekt 2: målning av tma-bilar.
Mina egengjorda tma-bilar kommer få lite kompletterande målning kring hjulen, bakre delen på skåpet samt nederst på fronten. Detta projekt är genomfört.

Vinterprojekt 3: orkestern på festplatsen.
Jag planerar att byta ut musikerna och scenen på den lilla festplatsen vid campingen då jag känner att det är dags för förnyelse där. Delen som ska bli nya scenen finns redan och nya musiker är beställda i form av ett rockband.

Vinterprojekt 4: ställverkshus. Detta projekt är ej beslutat utan just nu på idestadiet.
Jag hade tidigare ett litet ställverkstorn som jag fick avyttra p.g.a brist på lämplig plats, men jag har inte övergivit tankarna på ett nytt ställverk. Tanken är att eventuellt införskaffa ett större ställverkshus som går över spåren, ungefär som en gångbro. Utrymmet är inte det bästa för detta projekt men huruvida det blir av får vi se i början på nästa år.

Illustration med bilder kan ses på Instagram och Svenskt mj-forum.

Avveckling av banavdelningen och kommande postterminal!

Sedan tidigare har jag planerat att slopa min banavdelning och dess arbetståg för att fokusera helt på persontrafiken. Ett undantag är posttåget men mer om posten i nästa stycke.
Avvecklingen av banavdelningen pågår just nu och kran- & flakvagnar säljs på Tradera. Några vagnar är redan sålda och resten läggs ut idag och i nästa vecka.

Tanken är sedan att göra om banförrådet till någon form av postterminal. I detta har jag även blandat in räddningsstationen som ju ligger strax intill. Den börjar kännas lite liten och tanken är därför att byta ut den och då har jag också fått iden att köpa in en ny byggnad som inrymmer både räddningsstation och postkontor. Då platsbrist råder i vanlig ordning så har jag inte hittat någon passande byggnad ännu men jag letar på.
Planeringen för detta pågår men själva arbetet kommer starta senare i vinter.

Plattformar, postvagnar och förändringar av banförrådet.

I början av denna vecka så fick även Tågby station en ny plattform med normal bredd så nu kan alla svenska tåg gå hinderfritt på banan igen.

För några dagar sedan levererades två nya gula postvagnar till verksamheten. Vagnarna inköptes på Tradera och har blivit ommålade och dekalerade av säljaren. Han gör ett bra jobb. Bilder finns på Instagram.

I övrigt så blir det mer förändringar på banan. När vi ändå är inne på postvagnar så har nya planer dykt upp om att göra om banförrådet till en postterminal. Tanken är alltså att det ska bli ett nytt mindre posthus, plattformen med gods byts ut till en ny serviceplattform av något slag för lastning av post och paket. Banförrådets bodar m.m. flyttas troligtvis till bortre långväggen. Detta innebär även att gångbron eventuellt måste tas bort då den hindrar trafiklösningar i området. Jag hoppas kunna hitta en ny plats för den men just nu ser det mörkt ut.
En annan del gäller mina arbetståg som inte fyller någon funktion utan mest står på sina spår och sällan gör någon nytta så jag vill kunna utnyttja dessa spår bättre och således slopa arbetstågen, då dom knappt körs i alla fall.

Bilder och info kring detta finns på Instagram och svenskt mj forum. Jag har även flera nya inlägg på bloggen om bl a utrymme för mj-hobbyn.

Nya plattformar.

Under gårdagen besöktes både MJ-Hobbyexperten och Trainshop. Inköp gjordes av plattformar, figurer och taxibilar.

Idag har en ny plattform byggts som ersatte den tidigare plattformen med tak mellan spår 1 & 2 på Tågsta Central. Anledningen till bytet var för att den tidigare plattformen var för bred så alla tåg gick inte hinderfritt, vilket dom gör nu.

Även plattformen på min andra station Tågby kommer bytas ut inom kort, vilket nu är gjort. Bilder finns på Instagram och Svenskt mj-forum.

Skylttillverkning klar.

Tillverkningen av nya skyltar som nämndes i föregående inlägg är nu genomförd. Det handlar alltså dels om Tågsta Centrals stationshus som fått sina svartvita skyltar utbytta mot blågula, för att få lite mer färg på sig.
Den andra byggnaden som fått nya skyltar i samma färger är livsmedelsbutiken, men där handlar det inte bara om skyltbyte utan även om namnbyte. Den var ju tidigare en ICA-butik men har nu bytt till MJ:s Livs och alla kunder, nya som gamla, är välkomna dit. Dock blev skyltarna lite små trots att jag använde mallarna från dom tidigare ICA-skyltarna så det känns lite lustigt. Får se om jag gör om skyltarna senare.

Bilder finns på Instagram och svenskt mj-forum.

Skylttillverkning pågår.

Sommar och lågsäsong för mj-hobbyn, men lite händer ändå.

Just nu håller jag på med lite tillverkning av nya skyltar till bl a Tågsta Centralstation. Stationshuset har idag svartvita skyltar vilket jag tycker är lite trist så nu kommer dessa att bytas ut till blåa skyltar med gul text så dom blir lite mer färggranna. Ännu en byggnad kommer få nya skyltar i samma utförande men vilken det blir återkommer jag till.

Fler tma-bilar till Tågsta.

Tågsta vägassistans har utökat fordonsparken med ännu en tma-bil vilket innebär att man nu har två st skyddsbilar för att skydda olyckor, vägarbeten och andra som behöver skydd längs med vägarna. Även denna gång är det en brandbil som blivit gul. Bilder finns på Instagram och Svenskt mj-forum > Tågsta Järnvägar.

Ha det bra.

Brandbil > TMA-bil

Ett nytt projekt har påbörjats som handlar om att göra om en brandbil till en s.k. TMA/skyddsbil.

Har fått upp ögonen för TMA-bilar sedan Vägens Hjältar började sändas på femman men då denna typ av fordon inte tycks finnas i modell så tänkte jag försöka göra en egen. Det svåraste blir det själva skyddet, alltså krockkudden baktill som ska kunna fällas upp/ner, men det kommer vara permanent nerfällt.
I skrivande stund har blåljus & stegutrustning plockats bort och en krockkudde har tillverkats. Nästa steg är ommålning från rött till gult/orange vilket kommer ske i nästa vecka. Bilder finns på Instagram & Svenskt mj-forum.

Detta projekt är nu färdigställt. Se Instagram eller Svenskt mj-forum.