Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Bildserier / Picture series. Sidan omgjord: 2018-04-15.
Flera bilder från ett och samma tillfälle. Several pictures from one and the same time.