Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Bildserier, flera bilder från ett och samma tillfälle. Sidan omgjord: 2018-04-15. Picture series, several pictures from one and the same time.