Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Banombyggnad vintern 05/06.
Om du vill använda mina bilder, läs på bildgalleriets infosida och kontakta sedan mig. If you want to use my pictures, please read the image gallery's info page and then contact me.

Under hösten/vintern 2005 genomgick tågbanan en ombyggnad och skivbyte. Bytte alltså ut den gamla skivan mot en ny bredare skiva. Under denna process revs hela tågbanan för att sedan byggas upp igen efter att den nya skivan kommit på plats. Nya skivan var lite bredare och tack vare det kunde huvudstationen Tågsta central utökas från 2 till 3 trafikspår samt få fler uppställningsspår. Själva arbetet med nya skivan gjordes av morfar & pappa medans jag hade hand om själva banan. Här följer ett bildreportage från ombyggnaden. Ytterliggare förändringar har skett på banan efter denna ombyggnad. Tre av fyra analoga transformatorer är sålda då jag gått över till digitaldrift, och en smärre ombyggnad av bangården har skett.

OBS! På nån enstaka bild står banans gamla signatur MODJ men det är alltså TJ som gäller nu.

ombyggnad_1.jpg

Kontaktledning & stoppbockar monteras ned.

ombyggnad_1b.jpg

Banan rivs upp.

ombyggnad_2.jpg

Rälsen samlas ihop.

ombyggnad_2b.jpg

Ihopsamling av växelmotorer.

ombyggnad_3.jpg

Banan riven men resterna syns ännu.

ombyggnad_4.jpg

Provutläggning av spår på nya skivan.

ombyggnad_5.jpg

Nya stödbockar undertill.

ombyggnad_6.jpg

Justering av nya stödplankor.

ombyggnad_7.jpg

Diverse plankor.

ombyggnad_8.jpg

Högra mindre skivan återställd efter att ha varit bortmonterad.

ombyggnad_9.jpg

Ett bra knep för att dölja kablar. Dessa transformatorer används ej i dag.

ombyggnad_10.jpg

Limning av gräsmattor.

ombyggnad_11.jpg

Banan under återuppbyggnad.

ombyggnad_12.jpg

Banan är återuppbyggd.

ombyggnad_13.jpg

Liten justering av bangården.

ombyggnad_14.jpg

Växelmotorkablar i väntan på installering.

ombyggnad_15.jpg

Borrning av nya hål för kablar.

Kommentar