Banombyggnad vintern 05/06

Under hösten/vintern 2005 genomgick tågbanan en ombyggnad och skivbyte. Bytte alltså ut den gamla skivan mot en ny bredare skiva. Under denna process revs hela tågbanan för att sedan byggas upp igen efter att den nya skivan kommit på plats. Nya skivan var lite bredare och tack vare det kunde huvudstationen Tågsta central utökas från 2 till 3 trafikspår samt få fler uppställningsspår. Själva arbetet med nya skivan gjordes av morfar & pappa medans jag hade hand om själva banan. Här följer ett bildreportage från ombyggnaden. Ytterliggare förändringar har skett på banan efter denna ombyggnad. Tre av fyra analoga transformatorer är sålda då jag gått över till digitaldrift, och en smärre ombyggnad av bangården har skett.

OBS! På nån enstaka bild står banans gamla signatur MODJ men det är alltså TJ som gäller nu.

Kontaktledning & stoppbockar monteras ned.

Banan rivs upp.
Rälsen samlas ihop.
Ihopsamling av växelmotorer.
Banan riven men resterna syns ännu.
Provutläggning av spår på nya skivan.
Nya stödbockar undertill.

Justering av nya stödplankor.

Diverse plankor.

Högra mindre skivan återställd efter att ha varit bortmonterad.

Ett bra knep för att dölja kablar. Dessa transformatorer används ej i dag.
Limning av gräsmattor.
Banan under återuppbyggnad.
Banan är återuppbyggd.
Liten justering av bangården.
Växelmotorkablar i väntan på installering.
Borrning av nya hål för kablar.
Kommentar