Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Nya tunnelbanan, Hökarängen / Högdalsdepån. The new Metro, New depot in Högdalen.

Om du vill använda mina bilder, läs på bildgalleriets infosida och kontakta sedan mig. If you want to use my pictures, please read the image gallery's info page and then contact me.

2023-07-05: Sju bilder har lagts till. Seven pictures has been added.

2023-06-02: Elva bilder har lagts till. Eleven pictures has been added.

Under dom närmaste åren planeras en utbyggnad av Stockholms tunnelbana och denna sida handlar om utbyggnaden av Högdalsdepån i söderort. Då Hagsätragrenen kommer att kopplas ihop med blåa linjen behövs nya anslutningsspår till Hökarängen på Farstalinjen för att kunna betjäna både blåa och gröna linjen. Från början var det tänkt att man skulle bygga två enkelspårstunnlar för anslutning på båda sidor om Hökarängens station men sedan ändrades planerna till att bli en dubbelspårstunnel som ansluts söder om Hökarängen men i riktning mot norr. Här visar jag bilder från arbetsplatserna i Hökarängen utefter dom uppgifter som finns på nya tunnelbanans hemsida och tanken är även att fortsätta dokumentera detta arbete när det kommer igång mer. Mer om tunnelbanans utbyggnad kan läsas här.

Obs! Alla bildtexter är mina gissningar utifrån tillgängligt material och kan ändras. Bilderna är tagna dels från första gångtunneln söder om Hökarängen till Hökarängens station och dels från arbetsplatsen för nya service- & arbetstunneln vid Örbyleden. Bokstäverna sist i vissa bildtexter avser vädersträcken och är tillagda för att underlätta orienteringen på bilderna. Skriv gärna en trevlig kommentar i gästboken innan du lämnar sidan.

nya_t_orbyleden1_230624.jpg

Arbetstunnelbygget vid Örbyleden. 230624. >

nya_t_orbyleden2_230624.jpg
nya_t_orbyleden3_230624.jpg
nya_t_orbyleden4_230624.jpg
nya_t_orbyleden5_230624.jpg
nya_t_orbyleden6_230624.jpg
nya_t_orbyleden7_230624.jpg

<

hoa10_230602.jpg

230602. Infart från Lingvägen. >

hoa11_230602.jpg

Syn från Lingvägen. V

hoa9_230602.jpg

Hökarängen. S

hoa5_230602.jpg
hoa4_230602.jpg

Gång från Saltvägen.

hoa6_230602.jpg

Hökarängen. Ö

hoa7_230602.jpg

Hökarängen. Ö

hoa8_230602.jpg

Hökarängen. S

hoa2_230602.jpg

Syn från Vaniljvägen.

hoa1_230602.jpg

Syn från Vaniljvägen.

hoa3_230602.jpg

Syn från Vaniljvägen. <

hokis1_221020.jpg

20e okt 22. Arbetet söder om Hökarängen är påbörjat. Avstängt från Lingvägen. >

hokis2_221020.jpg

Arbetsplatsen sedd från Vaniljvägen. Anslutningsspåret kommer i tunnel från vänster.

hokis3_221020.jpg

Arbetsinfart från Pepparvägen.

hokis4_221020.jpg

Vy från Saltvägen. Arbetsplatsen skymtar till höger.

hokis5_221020.jpg

Lite material skymtar bland träden. Vy från Saltvägen.

hokis6_221020.jpg

Uppriven bollplan bakom Saltvägen. <

tunnel1_orbyleden_220308.jpg

Arbetsplatsen för servicetunneln vid Örbyleden. Mars 2022 >

tunnel2_orbyleden_220308.jpg
tunnel3_orbyleden_220308.jpg
tunnel4_orbyleden_220308.jpg
tunnel5_orbyleden_220308.jpg
tunnel6_orbyleden_220308.jpg
tunnel7_orbyleden_220308.jpg
tunnel8_orbyleden_220308.jpg

<

tunnel1_ho_210909.jpg

Servicetunneln i sept 2021.

tunnel2_ho_210909.jpg

Servicetunneln i sep 2021. Dom har kommit en bit in i berget.

hoa1_210504.jpg

Maj 2021. Här kommer breddning av spårområde att ske inför nya anslutningen från Högdalsdepån. S >

hoa2_210504.jpg

Plats för nya trappan, uppefrån. Ö

hoa3_210504.jpg

C20-tåg passerar norrut. N

hoa4_210504.jpg

Gångvägen & trappan får en ny placering i slänten till vänster. N

hoa5_210504.jpg

Lite träd och buskar har rensats bort. N

hoa6_210504.jpg

Plats för nya trappan. N/V <

servicetunnel1_210413.jpg

April 2021 > Arbetsplatsen för kommande servicetunnel till nya Högdalsdepån.

servicetunnel2_210413.jpg

Tunnelentren bör bli till vänster om teknikskåpet.

servicetunnel3_210413.jpg
servicetunnel4_210413.jpg

Arbetsplats för blivande servicetunnel i Hökarängen till nya Högdalsdepån.

servicetunnel5_210413.jpg

Trolig plats för entre till servicetunneln.

servicetunnel6_210413.jpg
servicetunnel7_210413.jpg

<

anslut_orbyleden1_191119.jpg

Tänkbar plats för tunnelmynning av nya arbetstunneln från Högdalsdepån. Tunneln bör bli snett framåt höger. Ö

anslut_orbyleden2_191119.jpg

 

anslut_orbyleden3_191119.jpg

 

anslut_orbyleden4_191119.jpg

 

anslut_orbyleden5_191119.jpg

 

anslut_orbyleden6_191119.jpg

Tänkbar lastplats och utfart mot Örbyleden till höger. V

anslut_orbyleden7_191119.jpg

Tänkbar lastplats och utfart mot Örbyleden till vänster. Ö

anslut_orbyleden8_191119.jpg

Tunnelentren beräknas bli i stora kullen från vänster. N/V

anslut_orbyleden9_191119.jpg

Ö

anslut_orbyleden10_191119.jpg

Tänkbar lastplats och utfart från arbetstunneln mot Örbyleden. Ö

anslut1_hokis_191017.jpg

Spåren går uppe till höger. Gångvägen och trappen längre fram flyttas några meter åt vänster. Själva anslutningsområdet. N

anslut2_hokis_191017.jpg

Gångvägen och trappen flyttas några meter åt vänster. N

anslut3_hokis_191017.jpg

Gångvägen och trappen flyttas några meter åt vänster. N

anslut4_hokis_191017.jpg

Gångvägen och trappen flyttas några meter åt vänster. N

anslut8_hokis_191017.jpg

Trappen i motsatt riktning och kommer få ny placering längre till höger. S

anslut5_hokis_191017.jpg

Plats där spåren kommer dela på sig. S.

anslut6_hokis_191017.jpg

Plats där spåren kommer dela på sig. N åt vänster och S åt höger.

anslut7_hokis_191017.jpg

Plats där spåren ska börja dela på sig. S.

anslut9_hokis_191017.jpg

Ovanför trappen och nya gångvägen kommer från vänster ungefär vid korsningen. S

anslut10_hokis_191017.jpg

Andra hållet. Nya trappen/gångvägen kommer från höger ungefär vid korsningen och stolpen. N.

anslut11_hokis_191017.jpg

Gångvägen kommer flyttas några meter åt vänster närmare fotbollsplanen. N.

anslut12_hokis_191017.jpg

Fotbollsplanen kommer rivas men enligt uppgift att återställas. Oklart dock hur mycket den används. N.

anslut13_hokis_191017.jpg

Gångvägen flyttas några meter åt vänster. N.

anslut14_hokis_191017.jpg

Gångvägen flyttas några meter åt vänster. Ungefär rakt fram i bilden planeras ett teknikhus. N.

anslut15_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren från Högdalsdepån, i mitten. S.

anslut16_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren från Högdalsdepån, i mitten. N.

anslut17_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren. N.

anslut18_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren. S.

anslut19_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren. S.

anslut20_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren. N.

anslut21_hokis_191017.jpg

Utfarten från Hökarängen söderut med vändspåret i bakgrunden. Detta spår ska tydligen utnyttjas som anslutningsspår från depån.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)