Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Kontaktsidan / Contact page.

Välkomna till kontaktsidan. Här kan ni kontakta mig angående ärenden som berör mig eller min hemsida.

Gäller det bidrag till järnvägssamlingen så skriv i meddelanderutan vad ni har för något och ha gärna bilder tillgängliga. Endast seriösa förslag tack. Jag ogillar att folk hör av sig och vill erbjuda föremål och sedan aldrig återkommer igen.

Welcome to the contact page. Here you can contact me regarding matters to me or my website. If you have objects to my railwaycollection please write in the messagebox what you have and please have pictures available.

Tänk på att namn, e-post, ämne och meddelanderutan ska vara ifyllda.
Jag besvarar inte anonym e-post.

Remember that name, email, subject and message box will be filled. I do not respond to anonymous emails.

Namn/Name

E-post/e-mail

Ämne/Subject

Hemsida/Homepage

Ditt meddelande/Your message