Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Kontaktsidan / Contact page.

Obs! Jag är ingen expert på gamla järnvägs- eller bussföremål så har ni frågor kring sådant så hänvisar jag till andra mer kunniga personer. Några tips är att vända er till debattforumen Järnvägshistoriskt forum eller bussnack. Där finns det mer kunnigt folk som kan svara på dessa frågor, eller i alla fall hänvisa vidare.

Välkomna till kontaktsidan. Här kan ni kontakta mig angående ärenden som berör mig eller min hemsida. Gäller det bidrag till järnvägssamlingen så skriv i meddelanderutan vad ni har för något och ha gärna bilder tillgängliga. Endast seriösa förslag tack. Jag ogillar att folk hör av sig och vill erbjuda föremål och sedan aldrig återkommer igen.

Welcome to the contact page. Here you can contact me regarding matters to me or my website. If you have objects to my railwaycollection please write in the messagebox what you have and please have pictures available.

Alla fält utom "hemsida" skall vara ifyllda. Jag besvarar inte anonym e-post.

All fields except "homepage" must be filled in. I do not reply to anonymous emails.

Namn/Name

E-post/e-mail

Ämne/Subject

Hemsida/Homepage, Frivilligt

Ditt meddelande/Your message