Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

SL:s lokalbanor och spårvägar.

Senaste uppdatering!

2023-11-18: Komplettering under Roslagsbanan.

2022-07-20: Lite komplettering under Roslagsbanan.

2020-11-04: Uppdaterat med textstycke under Roslagsbanan.

Tvärbanan, TvB

Operatör / Operator: VR Sverige.
Arriva, ägarbyte.

L 22 Sickla-Sickla udde-Gullmarsplan-Liljeholmen-Alvik-Sundbyberg-Solna station.
Banlängd: Solna stn-Sickla udde c:a 1.8 mil. Fordonstyp: A32 / A35.
Depå: Alvik (Brommahallen) och Ulvsundahallen. Tillfällig depå: Marievik (Liljeholmen). Depån i Marievik revs i oktober 2000.

Tvärbanan invigdes den 8:e januari 2000 på sträckan Gullmarsplan-Liljeholmen. Den förlängdes till Alvik den 1:a juni samma år. Sträckan Gullmarsplan-Sickla udde startade den 14:e augusti 2002.

A35. Första nya spårvagnen A35 kom till Stockholm i maj 2013.

Utbyggnad av spårvägen från Norra Ulvsunda mot Ursvik/Helenelund har nu påbörjats och beräknas bli klara 2023/2025.

Nockebybanan, NB

Operatör / Operator: VR Sverige.
Arriva, ägarbyte.

L 12 Alvik-Nockeby Depå: Alvik (Brommahallen). Fordonstyp: A32/A35.

Spårvägslinje 12 nådde sin slutpunkt Nockeby den 1:a oktober 1929 och benämndes från denna dag "Nockebybanan". Från januari 1975 till 1:a oktober 1989 hade Nockebybanan linjenummer 120. Bland de boende i områdena runt omkring är spårvägslinjen mest känd som "tolvan". Från juni 1997 och ett år framåt stängdes hela Nockebybanan för trafik för att den skulle genomgå en total upprustning. Från december 1999 trafikeras Nockebybanan av A32 och A35.

Källa: Infoblad som gavs ut i samband med Nockebybanans 75:års jubileum. Bildreportage från Nockebybanan från 2005 finns här.

Spårväg city, linje 7.

Operatör / Operator: Stockholms Spårvägar. L 7 T-Centralen-Skansen-Waldemarsudde. Depå: Alkärrshallen, Djurgården. Fordonstyp A34 & A35.

Turistspårvägen Djurgårdslinjen förlängdes från Norrmalmstorg till Sergels torg sommaren 2010. Förlängningen invigdes 21:a augusti och trafiken startade 23:e augusti.

Spårväg city är samlingsnamnet på innerstadsspårvägen i Stockholm. I pressen har spårvägen ofta fått smeknamnet NK-expressen. Jag tycker det är trist och uppmanar folk att sluta använda det namnet då det inte har något med spårvägen att göra.

T-Centralen: Måndag 3:e september 2018 startade spårvagnstrafiken från nya ändhållplatsen T-Centralen. Klicka här för bilder från medlemsutfärd med Svenska spårvägssällskapet samma kväll.

Ropsten/Lidingö: Kring denna del råder det än så länge mest frågetecken fast arbetet borde ha kommit igång för länge sedan. Svårt att veta vad som händer på denna punkt, inte mycket uppenbarligen.

Djurgårdslinjen, turisttrafik med veteranvagnar.

Operatör / Operator: AB Stockholms Spårvägar. L 7N, f.d. 7. Norrmalmstorg-Skansen. Depå / Depot: Alkärshallen.

Djurgårdslinjen är en turistspårväg som startade sommaren 1991 och trafikeras av äldre spårvagnar.

F.o.m 23:e aug 2010!
7N Norrmalmstorg-Skansen-(Waldemarsudde).
I samband med starten av spårväg city sker vissa inskränkningar för museitrafiken men tanken är att vagnarna ska fortsätta gå på helger under hösten/vintern. När spårväg city startade lades busslinje 47 ner varvid spårvägen tar över sträckan Sergels torg-Waldemarsudde. Sträckan Sergels torg-Tomteboda tas över av linje 69 och 69:ans nuvarande sträckning mellan Sergels torg & Fridhemsplan tas över av linje 52 som återkommer efter att ha varit nerlagd en tid. Linje 52 har ändhållplats vid Nybroplan.

Innerstaden har nytt busslinjenät fr.o.m juni 2015. Se SLs hemsida genom att klicka här.

Mer info om Djurgårdslinjens trafik återfinns här.

Saltsjöbanan, SB

Operatör / Operator: VR Sverige.
Arriva, ägarbyte.

L 25 Slussen-Igelboda-Saltsjöbaden
L 26 Igelboda-Solsidan
Depå: Neglinge. Banlängd: 18.6 km. Antal stationer: 17 st
Fordonstyper: C10 och C11.

Saltsjöbanan invigdes 1:a juli 1893 och är en förortsjärnväg i Stockholm. Banan går fårn Slussen till Saltsjöbaden inkl en gren till Solsidan från Igelboda. Grenbanan till Solsidan öppnades 1914. Fram till 1913 trafikerades banan av ångtåg.

SB trafikeras av förortståg som är ombyggda tunnelbanevagnar då dessa ursprungligen var tänkta för tunnelbanan. Dessa tåg tog över trafiken c:a 1975-76 och innan dess trafikerades banan av gamla motorvagnståg. Några gamla vagnar finns bevarade och används för utfärder och chartertåg längs med Saltsjöbanan vid olika tillfällen.

Lidingöbanan, LB

Operatör / Operator: Stockholms spårvägar
L 21 Ropsten-Gåshaga brygga
Banlängd: 9.2 km. Antal hållplatser: 14. Depå: Aga. Fordonstyp: A36.

Dagens Lidingöbanan var från början södra Lidingöbanan och dom första delarna av banan öppnades 1914. Övriga delar öppnades i etapper fram till 1929. Den nyaste sträckan Gåshaga-Gåshaga brygga öppnades i maj 2001. Mellan åren 1925-1967 gick LB ända in till Humlegården i Stockholm. Norra LB gick till Kyrkviken och öppnades 1907. Banan lades ner i juni 1971. Lidingöbanan trafikerades tidigare av de gamla spårvagnarna A30B/B30B, urspungligen A24, byggda 1944. Numera dock av A36.

Renovering
Under tiden 21:a juni 2013 till hösten 2015 var Lidingöbanan avstängd för renovering. Under denna tid rustades banan upp med nya spårvagnar samt en ny depå i Aga som då ersätter dagens depå.
I framtiden är tanken att koppla ihop Lidingöbanan med en utbyggd spårväg city och ska då trafikera hela sträckan in till T-Centralen. När detta ska bli av är dock okänt just nu.

Roslagsbanan, RB

Operatör / Operator: Transdev
L 27 Stockholm Ö-Lindholmen-Kårsta
L 28 Stockholm Ö-Roslags Näsby-Österskär
L 29 Stockholm Ö-Djursholms Ösby-Näsbypark
Depå: Mörby. Uppställning av tåg: Stockholm Ö. Fordonstyp X10p och X15p.

Roslagsbanan är en smalspårig förortsjärnväg från Stockholm och norrut/nordväst. Banan härstammar från gamla bolaget Stockholm-Roslagens Järnvägar som drev trafiken från Stockholm i söder, Uppsala i väster, Norrtälje i öster och Hargshamn/Lövstabruk i norr. I dag finns ovannämnda sträckor kvar. Sträckan Uppsala Östra - Faringe är museijärnväg och en del av sträckan till Hargshamn, Dannemora och Hallstavik har godstrafik.

En ny depå har byggts i Molnby/Vallentuna och nya tågsätt från Stadler är beställda och har börjat levereras.

Dom nya tågsätten X15p har nu (nov 2023) börjat sättas i trafik och jag hoppas kunna ta en provtur vid lämpligt tillfälle för att se hur det är att åka med.