Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Stockholms kollektivtrafik * 

Stockholms spårvägar > Storstockholms lokaltrafik > Trafikförvaltningen.

Senaste uppdatering!

2020-06-01: Bilden med SS loggor är utbytt.

2020-05-16: Justering av textstorlekar.

2019-03-11: Justering av texter.

Välkomna till mina lokaltrafikssidor som handlar om kollektivtrafiken i Stockholm.
Som född, uppvuxen och boende i huvudstaden så ligger största intresset för kollektivtrafiken här. Hade jag bott i någon annan stad så hade sidan handlat om kollektivtrafiken i den staden med största sanolikhet. Jag tar gärna emot information, rättelser och andra synpunkter. Hör av dig via kontaktsidan i så fall. Här är tanken att presentera grundläggande info om kollektivtrafiken i Stockholm, lite bakgrundsinfo och framtida tankar. Mycket nöje.

Kollektivtrafikshistorien börjar 1877. Trafiken startade den 10:e juli 1877 med hästdragna spårvagnar. Hästspårvagn användes fram till 1904, i alla fall på linje 7. Dagens Djurgårdslinjen.

SS - Stockholms spårvägar
AB Stockholms Spårvägar bildades 1916 för att samordna spårvagnstrafiken inom Stockholm och övertog från den 1 januari 1917 Stockholms Nya Spårvägsaktiebolags hela rörelse och från samma datum Stockholms Stads Spårväg. Stockholms Södra Spårvägsaktiebolags trafiknät övertogs 1918.


Mössmärken från Stockholms spårvägar. Till vänster, första SS loggan från 1916 och till höger det nyare märket från 1930-31.

År 1967 är en milstolpe för både Sverige & Stockholm. Detta år går Sverige över till högertrafik och i september 1967 går Stockholms Spårvägstrafik i graven och ett stort kapitel i Stockholms kollektivtrafikshistoria är över. Den 1:a januari 1967 bildas AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) som då tar över all verksamhet från AB Stockholms Spårvägar (SS). Än idag kan man se rester från Stockholms Spårvägstid. Från Hakberget kan exempelvis följa spåren från gamla ringlinjen 4 längs med Valhallavägen mot Östra stn.


1915 > 1967 > 1977. Loggorna är ritade i Paint varför dom ser lite konstiga ut.

SL - Storstockholms lokaltrafik
När SL bildas 1967 övertar man SS företagsmärke. Man byter då ut "S" för spårväg och ersätter det med "L" för lokaltrafik. Se bilden ovan. 1977 skulle SL fira företagets 100-årsjubileum och då var det dags för ett nytt företagsmärke. Sex förslag togs fram och sammanlagt 175 personer testade förslagen. Man kom dock fram till att det gamla märket var det bästa. Dock så utformades ett speciellt 100-års märke av annonsbyrån Ervaco. Det existerande märket fick tillägg i form av två underliggande halvcirklar med texten "100 år" i. Märket användes under jubileumsåret och efter jubileet behölls halvcirklarna och tilläggstexten togs bort. I och med detta var det nya SL-Märket ett faktum. Se högra märket på bilden ovan.


Olika varianter av SL märken genom åren.

SS återuppstår.
AB Stockholms Spårvägar återuppstod i ny tappning i slutet på 80-talet som driftbolag för turistspårvägen Djurgårdslinjen som invigdes 1991 och som trafikerar sträckan Norrmalmstorg-Djurgården (Waldemarsudde) i Stockholm. Denna linje förlängdes sommaren 2010 till Sergels Torg under namnet Spårväg city och den 3:e september 2018 öppnades nya ändhållplatsen T-Centralen. Läs mer om detta under lokalbanorna.

Trafikförvaltningen vid Region Stockholm med varumärket AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), är ansvarig för Stockholms kollektivtrafik. All trafik upphandlas.

Klicka på länkarna i menyn till vänster eller nedan för respektive trafikslag. OBS! Jag kan inte garantera att all info stämmer till 100%.

Tunnelbanan och pendeltågen

Lokalbanorna

Huvudsakliga källor:
SL:s webbplats, tidtabeller & övrig informationsmateriell
Stockholm under 50 år - 100 stationer. (Jubileumsbok för t-banans 50:års jubileum år 2000)
Anders G Rehnström, AGR
Lidingöbanan.tk. Sidan är borta.
t-banan.se. Sidan är borta.
ss.se
Wikipedia

Övriga eventuella källor anges på respektive sida!