Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

   Tågsta Järnvägar   

< Tagsta model railways >

Senaste uppdatering på denna sida / Latest update on this page.

2024-04-20 Nya översiktsbilder och lista nere till höger. New overview images and new list below on the right.

2024-04-14 Ny spårplan. Uppdaterade uppgifter under grundfakta. New track plan and details are updated.

2024-03-08 Ny spårplan. New track plan.

Välkomna till min mj-värld, Tågsta Järnvägar, som utgörs av min digitala Märklinbana bestående av c-räls. Här finns fakta, en del bilder och annan info om mj-verksamheten. Nyheter & kommande händelser återfinns i modelltågsnytt och längre inlägg skrivs på bloggen med jämna mellanrum. Se länkgalleriet. Några filmklipp finns på Youtube och många aktuella bilder/filmklipp publiceras på Instagram, @martinj_55, och ibland på Svenskt mj-forum. Se länkgalleriet för länkar till dessa platser. Mycket nöje.

Welcome to Tagsta model railway which consists of my digital Märklin line consisting of c-rails. Here are facts, some pictures and other info about my model train business. News & upcoming events can be found in model train news and longer posts are written on my blog at regular intervals. See the link gallery. Some movie clips are available on Youtube and many current photos / film clips are published on Instagram, @martinj_55, and sometimes on the Swedish mj debate forum. See the link gallery for links to these sites. Much pleasure.

Översiktsbild över Tågsta Järnvägar, april 2024. Overview image from april 2024.

Första bilden visar gamla delen och andra bilden den nya delen. Gamla restaurangen uppe till höger är borta och ersatt av en ny paketterminal för DHL & DB Schenker.

Tyvärr gjorde jag fel när jag limmade nya vinylgräsmattan från Woodland Scenics så hela nya delen nedan kommer tömmas och göras om med nya gräsmattor från Faller, men själva utseendet kommer bli ungefär som det är nu.

Spårplan från april 2024. Track plan from april 2024.
Ny sektion till vänster dit lokstallet har flyttat och ett spår på gamla bangården är slopat. Jag har valt att dra ner på infon på spårplanen då det är själva banan som är poängen. Den nya sektionen till vänster kommer rivas upp och göras om inom kort men utseendet kommer bli detsamma efteråt så spårplanen får vara som den är.

Spårplanen är gjord i Anyrail.

Spårplansarkiv / Track plan archive > här/here.

Ban- och fordonsinformation.

Grundfakta om banan.
Senaste ändring markeras med kursiv stil. Uppgifter inom parentes är gamla.

Fabrikat: Märklin
Skala: H0/1:87
Spårtyp: C-räls
Driftsystem: Digitalt fr.o.m dec 2006. Innan dess, analogt med flera transformatorer.
Trafikide och epoker: Trafiken sker i huvudsak med svenska persontåg från epoken 60-tal till 90-tal samt av tyska persontåg från epoken 50-tal till 2000-tal. Undantag kan medges.
Skivans storlek: c:a 4.22 L x 1.10 B meter. Kortare bredd förekommer på vissa delar.
Total spårlängd: c:a 34.93 meter. (30.59 meter.)

Trafikplatser, fem st:
Tågsta central: Huvudstation med tre spår.
Tågby: Station med två spår.
Tågsta driftbangård (gamla bangården): Fem spår varav två till postterminalen.
Tågsta uppställningsbangård: Tre spår för vagnuppställning.
Tågsta lokbangård: Tre spår med serviceplattformar och lokstall.

Signaler: Nej
Kontaktledning: Nej, men har tidigare funnits på delar av banan.
Växelstyrning: Manuell.
Antal växlar: 22 st. Avser samtliga typer av växlar.
Fordon: Se fordonsförteckningen här.

Förekommande tillverkare på anläggningen och senaste ändring markeras med kursiv stil.
Existing manufacturers at the facility and the latest change is marked in italics.

Artitec: Tillbehör.
Auhagen: Tillbehör och byggnader.
Busch: Bilar
Faller: Byggnader och tillbehör.
Herpa: Bilar.
Jeco: Byggnader.
Kibri: Plattformar, tillbehör & byggnader.
Lima: Resgodsvagnar.
Märklin: Tåg och räls.
Noch: Figurer, tillbehör och landskapsmaterial.
Preiser: Figurer och mindre tillbehör.
Rietzeautomodelle: Bilar och andra vägfordon.
Viessmann: Gatulyktor & byggnader.
Vollmer: Byggnader.
Walthers: Husvagnstrailer och andra tillbehör.
Woodland scenics: Landskapsmaterial & figurer.

Andra fabrikat förekommer.

Banans historik!

Min mj-historia startade under tidigt 90-tal genom min morfar som hade en tågbana som då bestod av Märklins M-räls som fanns på en skiva som var c:a 2x1 meter. Den hade två slingor även på den tiden och två uppställningsspår i mitten. Dock så fick vi bara köra med den under vissa tillfällen på året. Nån gång i mitten/slutet på 90-talet övertog jag banan från morfar och den kom då hem till mig. Till en början behöll den sitt dåvarande utseende under en tid. Efter lite arbeten här hemma och byte av rum så kunde en utbyggnad av banan ske vilket gjorde att den förlängdes c:a 1 meter till den längd den har idag. Till en början byggdes den ut med M-rälsen, men så introducerade Märklin den nya C-rälsen och ett tag därefter fattades beslut om att gå över till den. Under en tid därefter pågick arbetet med att byta ut all M-räls mot C-räls och under arbetets gång användes övergångsskenor mellan M & C. Efter en tids arbete var all ny C-räls på plats och utbytet klart varvid övergångsskenorna såldes. Vintern 05/06 genomfördes en stor ombyggnad då banan fick en ny skiva. Den gamla tog morfar hem igen. Bildreportage från detta finns här på sidan. Sedan dess har det skett en del förändringar och ut- & ombyggnader.

Pågående ut- & ombyggnad, våren 2024.

Markvegetation i form av sten/buskar m.m på nya delen. Pågår till/från.

Nytt restaurangområde på lokstallets gamla plats. Klart.

Torg med fontän, växtlighet, bänkar m.m i övre vänstra hörnet. Inväntar material.

Ny paketterminal för DB Schenker/DHL på gamla restaurangens område. Klart.

Eventuelll komplettering av camping. Oklart i dagsläget.

Komplettering av festplats i nedre vänstra hörnet. Oklart i dagsläget.

TJ:s driftfordon / Operation vehicles.
Bilder kan ses i fordonsförteckningen. Pictures can be seen in the vehicle list.

Ånglok
36871 Gröna loket
3315 Stort ånglok med tender.
29175? Lila lok****

Diesellok m.m.
37735 Tysk motorvagn
39950 Rälsbusståg**

Ellok
26726 Rc orange
37412 Rc grön**
33411 Rc blå
33411 Rc blå 2
3341 Rc blå, Blixten
36610 Re "Green Cargo"**
36850 Rött DB
36850 Rött DB 2 (L)
36637 Rött DB, Traxx 3.

*Ej trafiklok. **=Begränsad användning. ***Tillfälligt borta från trafiken. ****Avställt tills vidare.

Övrigt!

Lite mer utförliggare händelser kring verksamheten skrivs ibland på min blogg och aktuella bilder publiceras med jämna mellanrum på Instagram. Inköp av MJ-Material sker i huvudsak hos MJ-Hobbyexperten i Västberga och ibland även från andra butiker/hobbyfirmor. Länkar till några andra butiker finns här. Glöm inte att skriva en trevlig hälsning i gästboken innan du surfar vidare.