Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

   Tågsta Järnvägar   

< Tagsta model railways >

Senaste uppdatering på denna sida / Latest update on this page.

2023-02-16 Ny översiktsbild nedan. New overview image below.

2022-12-29 Ny toppbild ovan, ny info kring översiktsbilden nedan och nytt fabrikat tillagt nedan.
New main image above, new info about the overview image below and new company info added below.

Välkomna till min mj-värld, Tågsta Järnvägar, som utgörs av min digitala Märklinbana bestående av c-räls. Här finns fakta, en del bilder och annan info om mj-verksamheten. Nyheter & kommande händelser återfinns i modelltågsnytt och längre inlägg skrivs på bloggen med jämna mellanrum. Se länkgalleriet. Några äldre filmklipp från 2017 & 2018 finns på Youtube och många aktuella bilder/filmklipp publiceras på Instagram, @martinj_55, och ibland på Svenskt mj-forum. Se länkgalleriet för länkar till dessa platser. Mycket nöje.

Welcome to Tagsta model railway which consists of my digital Märklin line consisting of c-rails. Here are facts, some pictures and other info about my model train business. News & upcoming events can be found in model train news and longer posts are written on my blog at regular intervals. See the link gallery. Some older film clips from 2017 & 2018 are available on Youtube and many current photos / film clips are published on Instagram, @martinj_55, and sometimes on the Swedish mj debate forum. See the link gallery for links to these sites. Much pleasure.

Översiktsbild över Tågsta Järnvägar, februari 2023. Overview image from february 2023.
Ett ställverkshus har tillkommit över spåren i främre kanten på huvudstationen.

Spårplan från februari 2022. Track plan from february 2022.

Spårplanen är gjord i Anyrail.

Äldre spårplaner finns här.

Information om Tågsta Järnvägar, TJ

Grundfakta om Tågsta Järnvägar.
Senaste ändring markeras med kursiv stil.

Fabrikat: Märklin
Skala: H0/1:87
Spårtyp: C-räls
Driftsystem: Digitalt fr.o.m dec 2006. Innan dess, analogt med flera transformatorer.
Trafikide och epoker: Trafiken sker med svenska persontåg från epoken 60-tal till 90-tal samt av tyska persontåg från epoken 50-tal till 2000-tal. Undantag kan medges.
Skivans storlek: c:a 3x1.10 meter.
Total spårlängd: c:a 28.96 meter.

Trafikplatser, tre st:
Tågsta central, tåc: Huvudstation med tre spår.
Tågby, tåy: Station med två spår.
Tågsta bangård, tsb: Bangård med tre genomgående uppställningsspår, tre övriga uppställningsspår, ett utdragsspår och ett lokstall.

Signaler: Nej
Kontaktledning: Nej, men har tidigare funnits på delar av banan.
Växelstyrning: Manuell.
Antal växlar: 21 st. Avser samtliga typer av växlar.
Fordon: Se fordonsförteckningen här.

Förekommande fabrikat på banan. Senaste ändring markeras med kursiv stil.

Artitec: Tillbehör.
Auhagen: Tillbehör och byggnader.
Busch: Bilar
Faller: Byggnader och tillbehör.
Herpa: Bilar.
Jeco: Byggnader.
Kibri: Plattformar, tillbehör & byggnader.
Märklin: Tåg och räls.
Noch: Figurer, tillbehör och landskapsmaterial.
Preiser: Figurer och mindre tillbehör.
Rietzeautomodelle: Bilar och andra vägfordon.
Viessmann: Gatulyktor & byggnader.
Vollmer: Byggnader.
Walthers: Husvagnstrailer och andra tillbehör.
Woodland scenics: Landskapsmaterial.

Andra fabrikat förekommer.

Banans historik!

Min mj-historia staratde under tidigt 90-tal genom min morfar som hade en tågbana som då bestod av Märklins M-räls som fanns på en skiva som var c:a 2x1 meter. Den hade två slingor även på den tiden och två uppställningsspår i mitten. Dock så fick vi bara köra med den under vissa tillfällen på året. Nån gång i mitten/slutet på 90-talet övertog jag banan från morfar och den kom då hem till mig. Till en början behöll den sitt dåvarande utseende under en tid. Efter lite arbeten här hemma och byte av rum så kunde en utbyggnad av banan ske vilket gjorde att den förlängdes c:a 1 meter till den längd den har idag. Till en början byggdes den ut med M-rälsen, men så introducerade Märklin den nya C-rälsen och ett tag därefter fattades beslut om att gå över till den. Under en tid därefter pågick arbetet med att byta ut all M-räls mot C-räls och under arbetets gång användes övergångsskenor mellan M & C. Efter en tids arbete var all ny C-räls på plats och utbytet klart varvid övergångsskenorna såldes. Vintern 05/06 genomfördes en stor ombyggnad då banan fick en ny skiva. Den gamla tog morfar hem igen. Bildreportage från detta finns här på sidan. Sedan dess har det skett en del förändringar och mindre ombyggnader.

TJ:s driftfordon / Operation vehicles.
Bilder kan ses i fordonsförteckningen. Pictures can be seen in the vehicle list.

Ånglok
36871 Gröna loket
3315 Stort ånglok med tender.
29175? Lila lok****

Diesellok m.m.
37735 Tysk motorvagn
39950 Rälsbusståg

Ellok
26726 Rc orange
37412 Rc grön**
33411 Rc blå
33411 Rc blå 2
3341 Rc blå, Blixten
36610 Re "Green Cargo"**
36850 Rött DB
36850 Rött DB 2 (L)
36637 Rött DB, Traxx 3.

*Ej trafiklok. **=Begränsad användning. ***Tillfälligt borta från trafiken. ****Avställt tills vidare.

Övrigt!

Lite mer utförliggare händelser kring verksamheten skrivs ibland på min blogg och aktuella bilder publiceras med jämna mellanrum på Instagram. Inköp av MJ-Material sker i huvudsak hos MJ-Hobbyexperten i Västberga men kan också ske hos Trainshop i Stuvsta och ibland även från andra butiker/hobbyfirmor. Glöm inte att skriva en trevlig hälsning i gästboken innan du surfar vidare.