Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Min järnvägs- & spårvägssamling. My railway collection.

Senaste uppdatering:

2024-03-01: Två bilder har lagts till. Two pictures has been added.

2023-12-14: En bild har lagts till. One new picture has been added.

2023-10-22: Två bilder har lagts till. Two pictures has been added.

Välkommen till min järnvägs- & spårvägssamling. English below.

Jag samlar på föremål från järnvägen & kollektivtrafiken. Inriktningen är i huvudsak tidtabeller, uniformer samt hytt- & körutrustning och största delen av samlingen är koncentrerad till Stockholm men jag har även objekt från SJ & EJ (privatbanor). Samlandet började med SL-tidtabeller runt 1994 och det var huvudsakliga objekten fram till tidigt 2000-tal då samlandet utökades med andra objekt som kläder, prylar, firmamärken m.m. Detta efter att jag kommit i kontakt med Hjulmarknaden & Tradera. Gällande tidtabellerna så är målsättningen att ha minst en tabell från varje tidtabellsperiod sedan SL bildades 1967. Nu har ju bytena inte alltid skett vid samma tillfälle varje år och dom sista åren innan SL slopade tryckta tidtabeller slarvade jag tyvärr med att hämta dessa då jag ogillade det formatet dom hade då.

I dag är fokuset på samlingen lite blandat och jag kan fokusera på olika delar av samlingen under året. Det mesta i samlingen idag kommer från Tradera men man kan även hitta föremål på t ex Hjulmarknaden och i vissa antikaffärer & second hand. Besök gärna "köp & sälj" sidan där jag annonserar efter föremål till samlingen. Du hittar den här. Jag visar även upp en hel del samlarobjekt på Instagram, @martinj_55, med jämna mellanrum under året.

Sedan maj 2020 har jag organiserat om och delat upp samlingen i fyra kategorier som utgörs av kläder, märken, prylar och övrigt.
Kläder omfattar alltså alla uniformer, mössor, slipsar och liknande. Märken innefattar firmamärken, skyltar och knappar, alltså sådant man sätter på kläder eller fordon. Prylar är lite blandat av små och stora saker så det kan vara lite vad som helst. Övrigt innehåller det som inte passar in i dom andra kategorierna som bl a tidtabeller m.m.

Lämna gärna en kommentar i gästboken innan du lämnar, det vore uppskattat.

 

English.
Welcome to my collection page.

I am a collector of railway and tramway objects with a main focus on timetables, uniforms, cab accessories and logos / company marks. The collection consists mainly of objects from Stockholm's public transport, but there are also railway objects from SJ and EJ (individual railways / private railways). The collection started in 1994, but during the 90's it was mostly SL timetables that I started saving on. In the late 90's when I came in contact with Hjulmarknaden and Tradera m.m. I started expanding the collection with other items as well, so most of all the other collectibles were acquired in the early 2000s and onwards.

Since May 2020, I have reorganized and divided the collection into four categories consisting of clothes, brands, gadgets and more.
Clothes include all uniforms, hats, ties, etc. Brands include company logos, signs and buttons, such as what you put on clothes or vehicles. Gadgets are a bit mixed of small and big things so it can be a bit of anything. Other includes what does not fit into the other categories such as timetables, etc.

Please write something nice in my guestbook before you leave my homepage.


Bilder / Pictures!
Nedan ses ett antal bilder som visar det mesta ur min samling. Specifika frågor kan ställas i kommentarsfälten till respektive bild och övriga frågor kan tas via kontaktsidan. Övrig bildinfo finns på bildgalleriets startsida. Objekten på bilderna nedan är INTE tillgängliga för försäljning eller byten utan enbart uppvisning. För försäljning/köp se säljsidan som finns här. Fler bilder på samlarobjekt finns även under SS / SL sidorna.

Below are a number of pictures showing most of my collection. Specific questions can be asked in the comment fields for each image and other questions can be taken through my contact page. Other image info can be found on the image gallery home page. The items in the pictures below are NOT available for sale or exchange, but only for display. For sale / purchase see the sales page which is here. More pictures of collector items are also available under the SS / SL pages.

Jag rekommenderar Din Studio

piketroja_banverket_240301.jpg

Piketröja från Banverket.

tkl_jacka_banverket_240301.jpg

Tågklarerarjacka från Banverket.

handsignallampa_sj_aldre_dec23.jpg

Äldre handsignallampa från SJ.

jvg_kepsar_sept23.jpg

Urval av bolagskepsar.

jvg_ovriga_kepsar_sept23.jpg

Diverse övriga kepsar.

hallplats_skylt_april2023.jpg

Äldre hållplatsskylt från SL, 90-tal.

varselvastar_sthlm_tag_dec2021.jpg

Varselvästar från Stockholmståg.

sthlm_tag_kavaj_skjorta_dec2021.jpg

Kavaj & skjorta från Stockholmståg.

sthlm_tag_vinterjacka_dec2021.jpg

Vinterjacka från Stockholmståg.

stagjacka_gamla_loggan_juni2020.jpg

Jacka från Stockholmståg, med gamla loggan.

dorrpanel_tbanan_dec2021.jpg

Dörrmanöverpanel från t-banan. Okänd vagntyp.

t_entreskylt_dec2021.jpg

Tredjedel av entreskylt till t-banan. Alla tre delar finns.

hanvisning_tbanan_dec2021.jpg

Hänvisningsskylt till t-banan.

sj_portfolj_dec2021.jpg

Äldre portfölj från SJ.

sl_taxehandbocker_dec2021.jpg

Äldre taxehandböcker från SL.

sl_turlistor67_dec2021.jpg

SL turlistor för innerstadsspårvägen sista sommaren 1967.

tidtabeller_tbanan_tc_dec2021.jpg

Plattformstidtabeller från tunnelbanan, från hösten 1963.

jvg_sl_skyltar_dec2021.jpg

Diverse skyltar från järnvägen och SL-trafiken.

sl_skyltar_dec2021.jpg

Klisterdekaler från SL-trafiken.

uniformsmarken_pendeln_220221.jpg

Märken från pendeltågsbolagen.

sj_marken_dec2021.jpg

Äldre uniformsmärken från SJ.

ss_sl_tbanan_marken_dec2021.jpg

Märken från SS, SL & T-banan.

tygmarken_connex_ny_dec2021.jpg

Märken från Connex.

bussmarken_dec2021.jpg

Märken från tidigare bussbolag.

sl_lokalbana_marken_dec2021.jpg

Lokala uniformsmärken från SL-trafiken.

slipshallare_dec2021.jpg

Slipshållare från diverse järnvägsbolag m.m.

pins_pnyckelhallare_dec2021.jpg

Diverse pins och nyckelringar.

sparvagnsskylt_slskylt_stropp.jpg

Spårvagnsskylt för extratåg, samarbetsskylt från SL & ståplatsstropp från spårvagn.

sj_ralsbussvinghjul_nov2021.jpg

SJ Rälsbussvinghjul i plast. LB karta från Malmköping.

sj_vagnsskylt_nov2021.jpg

Äldre vagnsskylt från SJ.

sl_skylt_buss_nov2021.jpg

SL-skylt av den typ som tidigare satt i fronten på bussar.

sl_skylt_pendeltagen_nov2021.jpg

SL-skylt av den typ som var monterade på utsidan av äldre pendeltåg X1/X10.

forarpanel_x1_nov2021.jpg

Förarpanel från pendeltåg X1.

skyltskap_nov2021.jpg

Skyltskåp, troligtvis från en buss.

tva_sj_jackor_bla_orange_april2021.jpg

Två SJ-jackor av olika årgångar.

connex_veolia_varselvast_juni2020.jpg

Varselvästar från Connex/Veolia.

slips_sjalar_tbanan_juni2020.jpg

Slips från Veolia transport och sjalar från SL T-banan AB & Connex.

handmikar_juni2020.jpg

Handmikrofoner från äldre t-banevagn till vänster och tyska pendeltåget ET420 till höger.

hs_tablapanel_juni2020.jpg

Ytterpanel till hyttsignaltablå med vagnantalsskiva nederst, från äldre t-banevagn littera C1-C5.

oppnaknappar_cx_juni2020.jpg

Dörrspärrreglage och dörrknappar från äldre t-banevagn littera C1-C5.

radiopanel_cx_juni2020.jpg

Radio- och strömställarpanel från äldre t-banevagn.

vintermossor_sl_juni2020.jpg

Äldre vintermössor från SL.

sj_vintermossor_juni2020.jpg

Äldre vintermössor från järnvägen.

sj_mossor_juni2020.jpg

Äldre mössor från SJ.

sl_ss_mossor_maj2020.jpg

Mössor från SS och SL.

sl_tbanan_vinterjacka_juni2020.jpg

Vinterjacka från SL T-banan AB.

sl_tbanan_troja_m_dragkedja_juni2020.jpg

Tröja från SL T-banan AB.

sl_kavaj_juni2020.jpg

SL-kavaj från tidigt 80-tal.

ss_skjorta_juni2020.jpg

Skjorta från gamla Stockholms spårvägar.

sj_namnbrickor_juni2020.jpg

SJ namnbrickor.

sj_mossa_kragmarken_juni2020.jpg

Vinghjul och rockkragsmärken från gamla SJ.

ej_vinghjul_juni2020.jpg

Diverse privatbanevinghjul. Standardvinghjul ovan till höger. Slankare 30-talsmodell i mitten till höger, ovanligt.

sl_connex_namnbrickor_juni2020.jpg

Äldre namnbrickor från SL och Connex. Längst ner mössmärke.

ss_mossmarken_juni2020.jpg

Äldre mössmärken från Stockholms Spårvägar.

signalstav_maj2020.jpg

Signalstav för tågklarerare, idag lokaltågklarerare.

paminnelseskarm2.JPG

Påminnelseskärm för signalstav.

signalstav2_juli2018.jpg

Signalstav med påminnelseskärm.

sj_sthlmtag_halsdukar_maj2020.jpg

Halsdukar från SJ och Stockholmståg.

tagvaktsskap_maj2020.jpg

Tågvaktsskåp från äldre t-banevagn littera C2 eller C3.

sl_klader_90tal_maj2020.jpg

SL-kläder från 90-talet. Skjorta från SL Buss AB & mössa med trafikmästarkrans.

bv_klader_maj2020.jpg

Kläder från Banverket.

cip_klader_maj2020.jpg

Kläder från Citypendeln, som körde pendeltågen i Stockholm i början av 2000-talet.

sj_expressgods_jacka_maj2020.jpg

Jacka från SJ Expressgods.

sl_access_jacka_maj2020.jpg

SL Accessjacka. Står Access på baksidan.

dest_skyltar_rb_sb_t_ss_maj2020.jpg

Destinationsskyltar från Saltsjöbanan, Roslagsbanan, Sthlm Spårvägar och t-banan.

nummerskylt_nb_maj2020.jpg

Linjenummerskylt från Nockebybanan, från den tid den hette 120.

sj_bv_standar_maj2020.jpg

Standar från gamla SJ och Banverket.

tillverkarskyltar_sl_tbana_.jpg

Tillverkarskyltar m.m. från tunnelbanan. Foto: Roger E.

destrulle_bana3_mars2020.jpg

Destinationsrulle från t-banans blåa linje.

sl_tabeller_box.jpg

SL tidtabeller från 70-talet och framåt, med några undantag.

jvg_slipsar_jan2020.jpg

Slipsar från olika järnvägsbolag.

tanger_sl_stampel.jpg
sj_skjortor_juni2019.jpg
sj_trojor_juni2019.jpg
vinterjacka_tkl_juli2018.jpg
signalflagga_for_jarnvag_juli2018.jpg
knappar_efter_juni2018.jpg

Järnvägsknappar, efter.

knappar_fore_juni2018.jpg

Järnvägsknappar, före.

destskyltar_pendeltag.jpg

Bilden visar två högar med en uppsättning destinationsskyltar.

skylt_ss_pase_parm_korspak_x3.jpg
turlista_biljettlada_bokstavsrullar.jpg
Kommentar