Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation


Bildgalleriet / Picturesgallery. Go down for english.
Uppdaterad / updated: 2018-04-29.

Välkommen till mitt bildgalleri. Här visar jag ett större urval av alla mina bilder som jag har tagit genom åren, i huvudsak från Stockholmsområdet då jag själv är från just Stockholm.

Samtliga bilder skyddas av upphovsrätten och får endast laddas ner till egen dator för privat bruk. För all övrig användning måste du höra av dig till mig och begära tillstånd. Detta görs via kontaktsidan som du hittar här.

Vid användning av mina bilder gäller att man inte får manipulera, beskära eller ta bort bildens copyrightinformation utan mitt medgivande. Källa/fotografens nann skall alltid framgå, antingen på bilden eller i anslutning till denna. Undantag kan medges i specifika fall men det är mitt ord som gäller i slutändan.

Andra personers bilder som förekommer på denna sida är upplagda med tillstånd och rättigheterna tillhör respektive fotograf, om inget annat angivits.

Välj bildsida i menyn till vänster för att se bilderna. Nyaste bilderna är i regel först men detta kan variera något då jag inte haft så från början och jag orkar inte sortera om varje bildsida. Frågor eller kommentarer kring specifika bilder kan framföras i kommentarsfälten till respektive bild. Tänk på att kommentaren måste godkännas av mig så den syns inte direkt.

Fler av mina bilder kan även ses hos Google som du hittar här och aktuella bilder kan även ses på Instagram som du hittar här.

Welcome to the pictures gallery!

Here I present a selection of all those pictures I have taken over the years, mainly from the Stockholm area. The pictures are protected by copyright and may only be downloaded to your own computer for private use. When using my images, you may not manipulate, crop or remove the copyright information without my consent. The source / photographer's nann should always appear, either in the image or in connection with this. Exceptions may be granted in specific cases.

Contributed photos appearing on this page is uploaded with permission and all rights belong to the photographer.

Select image page in the menu on the left. If you want to comment or ask something about an image, you can do this in the comment field underneath each image. New pictures added will usually be at the top of the page unless otherwise specified. Comments written must be approved by me so they can not be seen directly.

More of my photos can be seen at Google. Click here. Current images can also be viewed on Instagram by clicking here.

Signaturer och ägarbeteckningar som kan förekomma i bildtexter. Signatures and owner names that may appear in captions.

SL = Storstockholms Lokaltrafik
SS = Stockholms Spårvägar
SSS = Svenska Spårvägssällskapet
SJ = SJ AB
SSRT = Trafikverket.
GC = Green Cargo
TKAB = Tågkompaniet, numera Vy tåg.
SMOK = Svenska motorvagnsklubben
STAB = Stockholmståg
STT = Svensk Tågteknik / Swedish train technology
JvM = Järnvägsmuseum, kompletteras med det museum som aves.
RBV = Roslagsbanans veterantågsförening
SRJ = Stockholm-Roslagens Järnvägar
SKÅJ = Stockholm Kultursällskap för ånga & järnväg.
TGOJ = Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar.
SSLidJ = Stockholm Södra Lidingöns Järnväg
HSS = Helsingborgs Stads Spårvägar
US = Uppsala Spårvägar
MSS = Malmö Stads spårvägar
ML = Malmö Lokaltrafik
GS = Göteborgs Spårvägar

Mittplattformen vid Liljeholmens tunnelbanestation i Stockholm.
Till höger ordinarie tåg mot Fruängen/Norsborg och till vänster ett insatståg som
innan bilden togs tömdes på folk för att sedan vända åter mot stan.