Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Modelltågsnytt!
Nyhetssida för Tågsta Järnvägar, där det presenteras aktuella och kommande nyheter & händelser kring min mj-verksamhet. Längre inlägg skrivs på bloggen som finns här, där ni även kan välja kategorin "hobby" för att se alla mj-relaterade inlägg, och aktuella bilder publiceras på Instagram med jämna mellanrum. Kommentera gärna inläggen nedan om ni undrar något. Kommentarer behöver godkännas av mig så dom syns inte direkt. Ha det bra.

Utökning av bangård och dess användning!

2021-01-30

Med anledning av den, sedan länge kända spårbristen, så har tidigare utredning kring utökning av bangården återupptagits. Tågsta Järnvägar lider idag av spårbrist vilket påverkar trafiken negativt och tillkomsten av lokstall gör att bangården inte kan utnyttjas fullt ut då tillfartsspår behövs till lokstallet.

Det finns idag möjlighet att utöka bangården met ett nytt spår samt ett nytt uppställningsspår intill lokstallet, vid banförrådet. Detta gör att utrymmet minskas för vägtrafiken och banförrådet samt att taxistationen & dom nyaste busshållplatsrefugerna måste flyttas eller tas bort helt. Lite nytt material behöver även införskaffas för detta ändamål. Beslut beräknas tas i nästa vecka.

Det sker även en liten förändring kring bangårdens användningsrutiner. Bangården har idag dubbla anslutningar till huvudspåren och principen har, normalt, varit infart från vänster och utfart till höger för att tågen ska kunna köra ut utan att behöva backa. Fr.o.m nu gäller dock in- & utfart i båda riktningar. Nya, eventuella, spår 4 kommer endast att kunna medge direkt in- & utfart från den vänstra anslutningen till huvudlinjen så som spårplanen är och kommer utformas. Detta p.g.a platsbrist.

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)