Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Kommande anslutningsspår i Hökarängen från Högdalsdepån. Sidan uppdaterad/Page updated: 2019-12-07.
The expansion of Stockholm metro system. Upcoming connection tracks in Hökarängen from the depot in Högdalen.

Om du vill använda mina bilder, läs på bildgalleriets infosida och kontakta sedan mig. If you want to use my pictures, please read the image gallery's info page and then contact me.

Under dom närmaste åren planeras en utbyggnad av Stockholms tunnelbana och denna sida handlar om utbyggnaden av Högdalsdepån i söderort. Då Hagsätragrenen kommer att kopplas ihop med blåa linjen behövs nya anslutningsspår till Hökarängen på Farstalinjen för att kunna betjäna både blåa och gröna linjen. Från början var det tänkt att man skulle bygga två enkelspårstunnlar för anslutning på båda sidor om Hökarängens station men sedan ändrades planerna till att bli en dubbelspårstunnel som ansluts söder om Hökarängen men i riktning mot norr. P.g.a detta så blev mina tidigare bilder inte användbara längre men nu har jag tagit nya bilder så gott jag kunnat utifrån dom skisser som finns redovisade på nya tunnelbanans hemsida och tanken är även att fortsätta dokumentera detta arbete när det kommer igång mer. Mer om tunnelbanans utbyggnad kan läsas här.

Obs! Alla bildtexter är mina gissningar utifrån tillgängligt material och kan ändras. Bilderna är tagna från första gångtunneln söder om Hökarängen till Hökarängens station. S=Bilden är tagen söderut. N=Bilden är tagen norrut. V=Bilden är tagen västerut. Ö=Bilden är tagen österut. Jag har lagt till bokstäver för vädersträcken för att underlätta orienteringen på bilderna. Skriv gärna en trevlig hälsning i gästboken innan du surfar vidare.

anslut_orbyleden1_191119.jpg

Tänkbar plats för tunnelmynning av nya arbetstunneln från Högdalsdepån. Tunneln bör bli snett framåt höger. Ö

anslut_orbyleden2_191119.jpg

Tunnelmyningen bör bli snett framåt vänster. S

anslut_orbyleden3_191119.jpg

Tänkbar lastplats. Arbetstunneln kommer från vänster och utfart på Örbyleden till höger. V

anslut_orbyleden4_191119.jpg

Arbetstunneln kommer från vänster ungefär mitt i bilden. S/Ö

anslut_orbyleden5_191119.jpg

Arbetstunneln bör dyka upp ungefär rakt fram i bilden. S

anslut_orbyleden6_191119.jpg

Tänkbar lastplats och utfart mot Örbyleden till höger. V

anslut_orbyleden7_191119.jpg

Tänkbar lastplats och utfart mot Örbyleden till vänster. Ö

anslut_orbyleden8_191119.jpg

Arbetstunneln kommer från vänster bakom bergknallen. N/V

anslut_orbyleden9_191119.jpg

Arbetstunneln kommer från vänster mellan gångvägarna som går ihop. Ö

anslut_orbyleden10_191119.jpg

Tänkbar lastplats och utfart från arbetstunneln mot Örbyleden. Ö

anslut1_hokis_191017.jpg

Spåren går uppe till höger. Gångvägen och trappen längre fram flyttas några meter åt vänster. Själva anslutningsområdet. N

anslut2_hokis_191017.jpg

Gångvägen och trappen flyttas några meter åt vänster. N

anslut3_hokis_191017.jpg

Gångvägen och trappen flyttas några meter åt vänster. N

anslut4_hokis_191017.jpg

Gångvägen och trappen flyttas några meter åt vänster. N

anslut8_hokis_191017.jpg

Trappen i motsatt riktning och kommer få ny placering längre till höger. S

anslut5_hokis_191017.jpg

Plats där spåren kommer dela på sig. S.

anslut6_hokis_191017.jpg

Plats där spåren kommer dela på sig. N åt vänster och S åt höger.

anslut7_hokis_191017.jpg

Plats där spåren ska börja dela på sig. S.

anslut9_hokis_191017.jpg

Ovanför trappen och nya gångvägen kommer från vänster ungefär vid korsningen. S

anslut10_hokis_191017.jpg

Andra hållet. Nya trappen/gångvägen kommer från höger ungefär vid korsningen och stolpen. N.

anslut11_hokis_191017.jpg

Gångvägen kommer flyttas några meter åt vänster närmare fotbollsplanen. N.

anslut12_hokis_191017.jpg

Fotbollsplanen kommer rivas men enligt uppgift att återställas. Oklart dock hur mycket den används. N.

anslut13_hokis_191017.jpg

Gångvägen flyttas några meter åt vänster. N.

anslut14_hokis_191017.jpg

Gångvägen flyttas några meter åt vänster. Ungefär rakt fram i bilden planeras ett teknikhus. N.

anslut15_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren från Högdalsdepån, i mitten. S.

anslut16_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren från Högdalsdepån, i mitten. N.

anslut17_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren. N.

anslut18_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren. S.

anslut19_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren. S.

anslut20_hokis_191017.jpg

Plats för nya anslutningsspåren. N.

anslut21_hokis_191017.jpg

Utfarten från Hökarängen söderut med vändspåret i bakgrunden. Detta spår ska tydligen utnyttjas som anslutningsspår från depån.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)