Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Stationshusbygge! För användning av mina bilder se bildgalleriets startsida.

Bygge av mitt nuvarande stationshus till Tågsta Central.

stationshus_bygge.jpg

Arbetet startar.

stationshus_bygge2.jpg

Första väggarna på plats.

stationshus_bygge3.jpg

Några väggar till godsmagasinet.

stationshus_bygge4.jpg

Godsmagasinsdelen har tillkommit.

stationshus_bygge5.jpg

Andra våningen börjar ta form.

stationshus_bygge6.jpg

Montering av tak.

stationshus_bygge7.jpg

Stationshuset är klart och har senare kompletterats med fler detaljer och tillbehör.

Kommentar