Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Bygge av stationshus / Building a station house.
Om du vill använda mina bilder, läs på bildgalleriets infosida och kontakta sedan mig. If you want to use my pictures, please read the image gallery's info page and then contact me.

 

Bygge av mitt nuvarande stationshus till Tågsta Central.

stationshus_bygge.jpg

Arbetet startar.

stationshus_bygge2.jpg

Första väggarna på plats.

stationshus_bygge3.jpg

Några väggar till godsmagasinet.

stationshus_bygge4.jpg

Godsmagasinsdelen har tillkommit.

stationshus_bygge5.jpg

Andra våningen börjar ta form.

stationshus_bygge6.jpg

Montering av tak.

stationshus_bygge7.jpg

Stationshuset är klart och har senare kompletterats med fler detaljer och tillbehör.

Kommentar