Stationshusbygge!

Bygge av mitt nuvarande stationshus till Tågsta Central.

Arbetet startar.

Första väggarna på plats.

Några väggar till godsmagasinet.

Godsmagasinsdelen har tillkommit.

Andra våningen börjar ta form.

Montering av tak.

Stationshuset är klart!

Kommentar