Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Museispårvägen Malmköping 11e juni 2005

Invigning av vändslingan i Malmköping sommaren 2005.

muma1.jpg
muma2.jpg
muma3.jpg
muma4.jpg
muma5.jpg
muma6.jpg
muma7.jpg
muma8.jpg
muma9.jpg
muma10.jpg
muma11.jpg
muma12.jpg
muma_vandslinga.jpg
Kommentar