SL:s lokalbanor och spårvägar. Uppdaterad / Updated: 2018-01-17

Tvärbanan, TvB

Operatör / Operator: Arriva
L 22 Sickla-Sickla udde-Gullmarsplan-Liljeholmen-Alvik-Sundbyberg-Solna station.
Banlängd: Solna stn-Sickla udde c:a 1.8 mil.
Vagntyp: A32 /
 A35.
Depå: Alvik (Brommahallen) och Ulvsundahallen.
Tillfällig depå: Marievik (Liljeholmen). Depån i Marievik revs i oktober 2000.

Tvärbanan invigdes den 8:e januari 2000 på sträckan Gullmarsplan-Liljeholmen.
Den förlängdes till Alvik den 1:a juni samma år.
Sträckan Gullmarsplan-Sickla udde startade den 14:e augusti 2002.

A35.
Första nya spårvagnen A35 kom till Stockholm i maj 2013.

Kista.
Ny sträckning till Kista/Helenelund planeras och byggstart för
första etappen är tänkt till början av 2018.

Nockebybanan, NB

Nockebybanan, NB
Operatör / Operator: Arriva.
L 12 Alvik-Nockeby
Depå: Alvik (Brommahallen)
Vagntyp: A32/A35.

Spårvägslinje 12 nådde sin slutpunkt Nockeby den 1:a oktober 1929 och benämndes från denna dag "Nockebybanan".
Från januari 1975 till 1:a oktober 1989 hade Nockebybanan linjenummer 120. 
Bland de boende i områdena runt omkring
är spårvägslinjen mest känd som "tolvan". 
Från juni 1997 och ett år framåt stängdes hela Nockebybanan för trafik för att
den skulle 
genomgå en total upprustning. Från december 1999 trafikeras Nockebybanan av A32.

Källa: Infoblad som gavs ut i samband med Nockebybanans 75:års jubileum.
Bildreportage från Nockebybanan från 2005 finns här.

Spårväg city, linje 7

Spårväg City, Spårvagnslinje 7.
Operatör / Operator: Stockholms Spårvägar
L 7 Sergels torg-Skansen-Waldemarsudde.
Depå: Alkärrshallen, Djurgården.
Trafikeras av vagntyp A34.

Turistspårvägen Djurgårdslinjen förlängdes från Norrmalmstorg till Sergels torg sommaren 2010.
Förlängningen invigdes 21:a augusti och trafiken startade 23:e augusti.

Spårväg city är samlingsnamnet på innerstadsspårvägen i Stockholm.
I pressen har spårvägen ofta fått smeknamnet NK-expressen. Jag tycker det är trist och uppmanar folk att
sluta använda det namnet då det inte har något med spårvägen att göra.

Centralen
Arbete pågår med att renovera gatubeläggningen kring Sergels torg och spårvägens ändhållplats
varierar just nu mellan Kungsträdgården och Norrmalmstorg. När arbetet är klart planeras
spårvägen att förlängas fram till Åhlens/Centralstation.

Ropsten
I dagsläget pågår planering, till/från, med att förlänga Spårväg city från Djurgårdsbron mot Ropsten för att
där sammankopplas med Lidingöbanan.
Lidigöbanan kommer stängas juni 2013 till hösten 2015 för renovering.
Det tycks råda mycket osäkerhet kring förlängningen till Ropsten men jag hoppas dom sätter igång med den snart.
Mer om detta under Lidingöbanan nedan.

Djurgårdslinjen, linje 7N

Operatör / Operator: AB Stockholms Spårvägar
L 7N, f.d. 7. Norrmalmstorg-Skansen.
Trafikeras av veteranspårvagnar.

Djurgårdslinjen är en turistspårväg som startade sommaren 1991 och trafikeras
av äldre spårvagnar.

F.o.m 23:e aug 2010!
7N Norrmalmstorg-Skansen-(Waldemarsudde).
I samband med starten av spårväg city sker vissa inskränkningar för museitrafiken men tanken är att vagnarna
ska fortsätta gå på helger under
hösten/vintern. När spårväg city startade lades busslinje 47 ner varvid spårvägen
tar över sträckan Sergels torg-Waldemarsudde. Sträckan Sergels torg-Tomteboda tas över av linje 69 och 69:ans
nuvarande sträckning mellan Sergels torg & Fridhemsplan
tas över av linje 52 som återkommer efter att ha varit
nerlagd en tid.
Linje 52 har ändhållplats vid Nybroplan.

Innerstaden har nytt busslinjenät fr.o.m juni 2015. Se SLs hemsida genom att klicka här.

Mer info om Djurgårdslinjens trafik återfinns här.

Saltsjöbanan, SB

Operatör / Operator: Arriva
L 25 Slussen-Igelboda-Saltsjöbaden
L 26 Igelboda-Solsidan
Vagntyper: C10 och C11.
Depå: Neglinge. Banlängd: 18.6 km.
Antal stationer: 17 st

Saltsjöbanan invigdes 1:a juli 1893 och är en förortsjärnväg i Stockholm. Banan går fårn Slussen till
Saltsjöbaden inkl en gren till Solsidan från Igelboda. 
Grenbanan till Solsidan öppnades 1914.
Fram till 1913 trafikerades banan med ångtåg.

SB trafikeras av förortståg som, i princip, är ombyggda tunnelbanevagnar då dessa ursprungligen
var tänkta att för tunnelbanan. Dessa tåg tog över trafiken c:a 1975-76 
och innan dess trafikerades
banan av gamla motorvagnståg.

Lidingöbanan, LB

Operatör / Operator: Arriva
L 21 Ropsten-Gåshaga brygga
Banlängd: 9.2 km. Antal hållplatser: 14.
Depå: Aga
Vagntyp: A36

Dagens Lidingöbanan var från början södra Lidingöbanan och dom första delarna av banan öppnades
1914. Övriga delar öppnades i etapper fram till 1929. Den nyaste sträckan Gåshaga-Gåshaga brygga
öppnades i maj 2001. Mellan åren 1925-1967 gick LB ända in till Humlegården i Stockholm.
Norra LB gick till Kyrkviken och öppnades 1907. Banan lades ner i juni 1971.
Lidingöbanan trafikeras av de gamla spårvagnarna A30B/B30B, urspungligen A24, byggda 1944.

Renovering
Under tiden 21:a juni 2013 till hösten 2015 är Lidingöbanan avstängd för renovering.
Under denna tid kommer banan att rustas upp, nya spårvagnar levereras samt en ny depå byggas i Aga
som då ersätter dagens depå. Banan kommer även kopplas ihop med Spårväg city, är tanken i alla fall.

Roslagsbanan, RB

Operatör / Operator: Arriva
L 27 Stockholm Ö-Lindholmen-Kårsta
L 28 Stockholm Ö-Roslags Näsby-Österskär
L 29 Stockholm Ö-Djursholms Ösby-Näsbypark
Depå: Mörby
Uppställning av tåg: Stockholm Ö.

Roslagsbanan är en smalspårig förortsjärnväg från Stockholm och norrut/nordväst.

Bygge av ny depå pågår i Molnby och nya tågsätt från Stadler är beställda.