Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation

Några filmklipp från 2017 och 2018 finns här. Se nedan för uppdateringar. Go down for updates.

Välkomna till mina hobbysidor som handlar om min huvusakliga hobby, modelljärnvägar. Här kan ni läsa info om banan, tågen och min övriga mj-verksamhet. Nedan finns en hel del fakta om banan och sådant som händer eller kommer hända på den. Under modelltågsnytt kan ni läsa korta nyhetsnotiser och under bildsidorna finns det en hel del bilder från min mj-verksamhet. Övriga större nyheter och händelser skrivs även på min vanliga blogg. Titta gärna in där. Mycket nöje.

Översiktsbild över Tågsta Järnvägar. Bild från juli 2018. För detaljbilder se övriga bildsidor.

Spårplan över tågbanan. Juli 2017.

Fakta, info och historik om Tågsta Järnvägar.

Senaste uppdatering på denna sida / Latest update on this page.

2019-01-05 Projekt/arbeten, Fabrikat på banan.

Grundfakta om Tågsta Järnvägar.

Fabrikat: Märklin
Skala: H0/1:87
Spårtyp: C-räls
Driftsystem: Digitalt, märklin systems fr.o.m dec 2006. Innan dess, analogt med flera transformatorer.
Trafikide: Har ingen, utan kör fritt.
Epok: I huvudsak svenskt 1960-tal till svenskt/tyskt 2000-tal, men kan blanda fritt också.
Skivans storlek: c:a 3x1.10 meter.

Trafikplatser:
Tågsta central tåc. Huvudstation med tre trafikspår med plattform, ett förbigångs- & uppställningsspår och två kortare uppställningsspår.
Tågby tåy: Station med två spår.
Tågsta bangård tsb: Bangård med tre spår för uppställning av tåg samt två spår till återviningsstationen.

Signaler: Nej
Kontaktledning: Nej, men har tidigare funnits på delar av banan.
Växelstyrning: Manuell.
Antal växlar: 18 st.
Fordon: Se fordonsförteckningen här.

Förekommande fabrikat på banan. Senaste ändring/tillägg markeras med kursiv stil.

Auhagen: Tillbehör och byggnader.
Busch: Bilar
Faller: Byggnader och tillbehör.
Herpa: Bilar.
Jeco: Byggnader.
Kibri: Plattformar och tillbehör.
Märklin: Tåg och räls.
Noch: Figurer och mindre tillbehör.
Preiser: Figurer och mindre tillbehör.
Rietzeautomodelle: Bilar och andra vägfordon.
Viessmann: Gatulyktor.
Vollmer: Byggnader
Walthers: Husvagnstrailer och andra tillbehör.

Andra fabrikat förekommer.

Banans historik! Uppdaterat: 2017-11-18.

Min mj-historia startade någon gång i mitten på 90-talet genom min morfar som hade tågbanan före mig. Den bestod då av M-räls och var c:a 2x1 meter. Den hade två slingor även på den tiden och två uppställningsspår i mitten. Dock så fick vi bara köra med den under vissa tillfällen på året. Nån gång i mitten/slutet på 90-talet övertog jag banan från morfar och den kom då hem till mig. Till en början behöll den sitt dåvarande utseende under en tid. Efter lite arbeten här hemma och byte av rum så kunde en utbyggnad av banan ske vilket gjorde att den förlängdes c:a 1 meter till den längd den har idag. Till en början byggde vi ut med M-rälsen men så introducerade Märklin den nya C-rälsen och ett tag därefter fattades beslut om att gå över till den. Under en tid därefter pågick arbetet med att byta ut all M-räls mot C-räls och under arbetets gång användes övergångsskenor mellan M & C. Efter en tids arbete var all ny C-räls på plats och utbytet klart varvid övergångsskenorna såldes. Vintern 05/06 genomfördes en stor ombyggnad då banan fick en ny skiva. Den gamla tog morfar hem igen. Bildreportage från detta finns här på sidan. Sedan dess har det skett en del förändringar och mindre ombyggnader.

Större projekt/arbeten!

Under 2019 planeras inga större händelser på Tågsta Järnvägar förutom sedvanlig trafik och underhåll. Närmast till hands handlar det om komplettering av figurer där ett antal har levererats men jag väntar på flera. Det handlar alltså mest om mindre kompletteringar just nu. Se nyhetssidan för senaste nytt.

Status för TJ:s driftfordon. Operation status for locomotives. Tillagd: 2018-10-31. Se bilder i fordonsförteckningen.

1=I drift, 2=Begränsad drift, 3=Avställt, 4=Avfört från TJ, 5=Nytt fordon som inväntar godkännande som trafiklok.

Ånglok
36871 Gröna loket, 1
3315 Tenderloket, 1
29175? Lila lok, 3
36740 Mindre lok, 5

Diesellok m.m.
37943 T44, 1
37735 Tyska motorvagnen, 1
39950 Rälsbusståget, 1

Ellok
26726 Rc orange, 1
37412 Rc grön, 2
33411 Rc blå, 2
36610 Ellok Re, 1
36850 Rött DB, 1
36850 DB (L), 1

Övrigt!

Längre händelser kring verksamheten skrivs ibland på min blogg och aktuella bilder publiceras med jämna mellanrum på Instagram. Inköp av MJ-Material sker i huvudsak hos MJ-Hobbyexperten i Västberga men kan också ske hos Trainshop i Stuvsta och ibland även från andra hobbyfirmor.