Stockholms kollektivtrafik. SS blir SL.

Välkomna till mina lokaltrafikssidor som handlar om kollektivtrafiken i Stockholm.
Som född, uppvuxen och boende i huvudstaden så ligger största intresset för kollektivtrafiken här.
Hade jag bott i någon annan stad så hade sidan handlat om kollektivtrafiken i den staden
med största sanolikhet. Jag tar gärna emot information, rättelser och andra synpunkter.
Hör av dig via kontaktsidan i så fall. Mycket nöje.

Kollektivtrafikshistorien börjar 1877. Trafiken startade den 10:e juli 1877 med hästdragna spårvagnar.
Hästspårvagn användes fram till 1904, i alla fall på linje 7. Dagens Djurgårdslinjen.

SS - Stockholms spårvägar
AB Stockholms Spårvägar bildades 1915 för att samordna spårvagnstrafiken inom Stockholm och
övertog från den 1 januari 1917 Stockholms Nya Spårvägsaktiebolags hela rörelse och från samma
datum Stockholms Stads Spårväg. Stockholms Södra Spårvägsaktiebolags trafiknät övertogs 1918.


Mössmärken från Stockholms spårvägar.
Till vänster, första SS loggan från 1915 och till höger det nyare blåemaljerade SS märket från 1930-31.

1967
Nämnda årtal är en milstolpe för både Sverige & Stockholm. Detta år går Sverige över till
högertrafik och i september 1967 går Stockholms Spårvägstrafik i graven och ett stort kapitel
i Stockholms kollektivtrafikshistoria är över. Den 1:a januari 1967 bildas AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
som då tar över all verksamhet från
AB Stockholms Spårvägar (SS). Än idag kan man se rester från
Stockholms Spårvägstid.
Från Hakberget kan exempelvis följa spåren från gamla ringlinjen 4 längs med
Valhallavägen
mot Östra stn.

Loggorna är ritade i Paint varför dom ser lite konstiga ut.

SL - Storstockholms lokaltrafik
När SL bildas 1967 övertar man SS företagsmärke. Man byter då ut
"S" för spårväg och
ersätter det med "L" för lokaltrafik. Se bilden ovan.
1977 skulle SL fira företagets 100-årsjubileum
och då var det dags för ett
nytt företagsmärke. Sex förslag togs fram och sammanlagt 175 personer
testade förslagen. Man kom dock fram till att det gamla märket var det bästa. Dock så utformades
ett speciellt 100-års märke av annonsbyrån Ervaco.
Det existerande märket fick tillägg i form av två
underliggande halvcirklar
med texten "100 år" i. Märket användes under jubileumsåret och efter
jubileet behölls halvcirklarna och tilläggstexten togs bort. I och med detta var det nya SL-Märket ett faktum.
Se högra märket på bilden ovan.

Olika typer av SL märken.

SS återuppstår.
AB Stockholms Spårvägar återuppstod i ny tappning i slutet på 80-talet som
driftbolag för turistspårvägen Djurgårdslinjen som invigdes 1991 och som
trafikerar sträckan Norrmalmstorg-Djurgården (Waldemarsudde) i Stockholm.
Denna linje förlängdes sommaren 2010 till Sergels Torg under namnet Spårväg city.
Läs mer om detta under lokalbanorna.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) eller Trafikförvaltningen som det nu benämns,
är ansvarig för Stockholms kollektivtrafik.
All trafik upphandlas och kollektivtrafiken körs idag av följande operatörer:

Spårtrafik: Arriva, Stockholmståg, Stockholms spårvägar & MTR.
Busstrafik: Nobina, Keolis & Arriva.

Klicka på länkarna i menyn till vänster eller nedan för respektive trafikslag.

OBS! Jag garanterar INTE att all info stämmer till 100%.

Huvudsakliga källor:
SL:s webbplats, tidtabeller & övrig informationsmateriell
Stockholm under 50 år - 100 stationer. (Jubileumsbok för t-banans 50:års jubileum år 2000)
Anders G Rehnström (AGR)
Lidingöbanan.tk. Sidan verkar vara borta.
t-banan.se. Sidan verkar vara borta.
ss.se
Wikipedia

Övriga eventuella källor anges på respektive sida!

Tunnelbanan / Pendeltågen

Lokalbanorna

 

Jag rekommenderar Din Studio