Välkommen till bildgalleriet.
Uppdaterad / Updated: 2017-07-30.

Här presenterar jag ett urval av alla dom bilder jag tagit genom åren, främst från Stockholmsområdet.
Bilderna skyddas av upphovsrätten och får endast laddas ner till egen dator för privat bruk.
All annan användning kräver tillstånd från mig.

Om du vill använda mina bilder får du inte manipulera, beskära, eller ta bort copyrightinformation utan mitt tillstånd.
Bildägarens namn ska framgå på bilden eller i dess närhet. Hör av er via kontaktsidan om ni vill låna mina bilder.

Fler av mina bilder kan ses hos Google. Klicka här.
Om ni vill bidra till månadens bild får ni gärna höra av er genom min kontaktsida.

Andras bilder som förekommer på denna sida är upplagda med tillstånd och alla rättigheter tillhör respektive fotograf.

Välj bildsida i menyn till vänster. Vill du kommentera eller fråga något kring någon bild går det bra att göra detta i
kommentarsfältet under respektive bild. Nya bilder som läggs till kommer i regel vara först framöver om inte annat anges.

Bildordning. Tillagt 2016-09-30.
Angående ordningsföljden på mina bilder så varierar det på olika bildsidor. När nya bilder läggs till så hamnar dessa
först vilket gör att dom måste flyttas manuellt om man vill ha dom längre bak. Om det handlar om någon enstaka bild
är det inga problem men om man lägger till 10-15 eller fler bilder så blir det mest jobbigt att flytta dessa så framöver
kommer dom nyaste bilderna normalt vara först. Jag orkar dock inte sortera om varenda bildsida så det kommer vara lite
olika på bildsidorna men det kan man leva med.

 

Welcome to the pictures gallery!

Here I present a selection of all those pictures I have taken over the years, mainly from the Stockholm area.
The pictures are protected by copyright and may only be downloaded to your own computer for private use.
If you want to use my pictures, do not manipulate, crop, or delete the copyright information without my permission.
Picture owner's name should appear in the picture or in its vicinity.
Contact me if you want to borrow my pictures.

More of my photos can be seen at Google. Click here.
If you want to contribute to the image of the month you are welcome to contact me through my contact page.

Contributed photos appearing on this page is uploaded with permission and all rights belong to the photographer.

Select image page in the menu on the left. If you want to comment or ask something about an image,
you can do this in the comment field underneath each image. New pictures added will usually be at the
top of the page unless otherwise specified.


Signaturer/ägarbeteckningar som kan förekomma på vissa av mina bilder.

SL = Storstockholms Lokaltrafik
SS = Stockholms Spårvägar
SSS = Svenska Spårvägssällskapet
SJ = SJ AB
SSRT = Trafikverket.
GC = Green Cargo
TKAB = Tågkompaniet
SMOK = Svenska motorvagnsklubben
STAB = Stockholmståg
STT = Svensk Tågteknik / Swedish train technology
JvM = Järnvägsmuseum, kompletteras med det museum som aves.
RBV = Roslagsbanans veterantågsförening
SRJ = Stockholm-Roslagens Järnvägar
SKÅJ = Stockholm Kultursällskap för ånga & järnväg.
TGOJ = Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar.
SSLidJ = Stockholm Södra Lidingöns Järnväg
HSS = Helsingborgs Stads Spårvägar
US = Uppsala Spårvägar
MSS = Malmö Stads spårvägar
ML = Malmö Lokaltrafik
GS = Göteborgs Spårvägar

 

Mittplattformen vid Liljeholmens tunnelbanestation i Stockholm.
Till höger ordinarie tåg mot Fruängen/Norsborg och till vänster ett insatståg som
innan bilden togs tömdes på folk för att sedan vända åter mot stan.